go up

En ny vår for Samling for unge ledere, trenere og dommere

Ungdom på dagsorden

Helgen 12.-13.mars ble det igjen arrangert Samling for unge ledere, trenere og dommere. Denne gangen var samlingen lagt i forbindelse med NM kortbane i Stavanger, og det gav oss muligheten til å ha et program med både forelesninger, innlegg og praktiske oppgaver i svømmehallen.

For mange av deltakerne startet helgen i Stavanger med å delta på siste del av Lederkurs for ungdom fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag, for deretter å bli med videre på Samling for unge ledere, trenere og dommere. Noen deltok kun på samlingen, mens andre igjen deltok kun på Lederkurs for ungdom. Til sammen var det hele 35 deltakerne på samlingen. Dette var en svært ivrig og engasjert gjeng, som det var moro å bli kjent med!

Programmet denne helgen bestod av både fellesforelesninger, felles workshop og egne program for lederne, trenerne og dommerne. På fellesforelesningene hadde vi fått inn store, gode navn fra Universitetet i Stavanger – Leif Inge Tjelta og Rune Giske. På en lærerik og inspirerende måte tok de oss i gjennom tema som «Trener- lederrollen – fra nybegynner til ekspert» og » Ulike ledertyper/lederstiler, hersketeknikker». Avslutningsvis hadde vår landslagstrener Petter Løvberg et svært engasjerende foredrag om «Prestasjonskultur», som ble et verdig punktum for samlingen. De ulike programmene ble innledet med hvert sitt innlegg med tema: «Ung leder», «Ung trener» og «Ung dommer». Her fortalte henholdsvis Line Møllerup, Ronnie Anstensen og Øystein Spangelo om sine erfaringer som ung leder, ung trener og ung dommer i NSF. Ungdommene jobbet også sammen på en workshop om «Drømmeklubben  – der ungdom er aktive og engasjerte». De jobbet ut konkrete tips og forslag til hvordan å integrere ungdom bedre i arbeidet med klubbdrift- og utvikling, og dette vil bli brukt i utviklingen av nytt informasjonsmateriell til klubber.

Det er veldig moro at Samling for unge ledere, trenere og dommere fikk et så godt oppsving akkurat i 2016, som er Idrettens ungdomsår. Helgen var en skikkelig positiv opptur for både arrangør og deltakere, og vi i NSF ser allerede frem til neste års samling. Vi håper fremover at enda flere klubber ser verdien av de ressursene engasjert klubbungdom representerer, og begynner å jobbe strategisk og langsiktig med å engasjere ungdom i egen klubb.

Hjertelig takk til alle deltakere og bidragsytere for en flott samling!

 

Samling for unge ledere, trenere og dommere

Samling for unge ledere, trenere og dommere

 

Idrettens Ungdomsår i NSF!

Hele helgen i Stavanger hadde fokus på at det i år er Idrettens Ungdomsår. Idrettsstyret har vedtatt at 2016 skal være Idrettens ungdomsår, og at dette blir året da ungdomsfeltet får et ekstraordinært fokus og satsing.

Norges Svømmeforbund og resten av idretts- Norge ønsker å satse mer på ungdom og deres resurser, til å bidra mer i klubb og i norsk idrett. Det finnes mange muligheter for ungdom til å utvikle seg videre innen NSF og Norges Idrettsforbund.

NSF arrangerer hvert år Lederkurs for ungdom. Lederkurs for ungdom er kurs for engasjert ungdom mellom 15 og 19 år. Her lærer de om hvordan norsk idrett fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon.  Lederkurs for ungdom har to helgesamlinger og praksis i klubb mellom samlingene.

Fredag 11.mars begynte med del 2 av Lederkurs for ungdom. Del 1 var i Oslo i høst, og alle de 18 deltagerne var glad for å møtes igjen, og veldig klare til å lære enda mer for å bli en god leder i sin klubb.

Del 2 av Lederkurs for ungdom handler mye om hvordan ha en coachende lederstil. Fredagen begynte med å leke og gjenoppta den gode kontakten alle hadde forrige gang vi var samlet. Deretter presenterte deltagerne hvordan det hadde gått med praksis i klubb, og møte med styret.

Resten av kurset gikk med på å lære om coaching. Det ble mye oppdagende læring underveis, og deltagerne fikk prøve seg på coahende samtaler. Nå håper vi det blir mange flinke coachende ledere og trenere hjemme i klubbene! Neste kurs vil ha første samling til høsten.

NSF har også mange gode utdanningsløp og etterutdanningsmoduler både for instruktører, trenere og dommere i alle grener i Norges Svømmeforbund. I tillegg til Lederkurs for ungdom og Samling for unge ledere, trenere og dommere i NSF finnes det også mange gode tiltak fra NIF sin side for å utvikle seg som ledere.

Vi kan nevne Olympisk Akademi som arrangeres av NIF hvert år på Lillehammer. Her samles mange engasjerte unge ledere i idretten mellom 18 og 29 år til å lære mer om olympisme, idrettens verdigrunnlag og har mange gode foredragsholdere. I tillegg knyttes verdifulle nettverk på tvers av idretter.

NIF i samarbeid med Norges Idrettshøgskole har også et utdanningsprogram på 20 studiepoeng som heter Utdanning for yngre ledere i idretten. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv og arbeid i norsk idrett. Søkerne må ha et verv eller lederfunksjon tilknyttet idretten og være mellom 19 og 29 år.

Ønsker dere mer informasjon om lederutdanning i NSF og NIF, ta kontakt med kari@svomming.no

Det er også mye informasjon om utdanningsmuligheter på disse sidene: http://utdanning.svomming.no

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/utdanning-og-kurs

 

Skrevet av Cathrine Aa Dalen

 

Unge ledere

Unge ledere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge trenere

Trenerprogrammet startet med et flott innlegg fra Ronnie Anstensen, som er sportslig leder og hovedtrener i Skjetten svømming. Ronnie har hatt en interessant reise som ung trener, noe han delte med deltakerne på en inspirerende måte. Han fortalte om sin bakgrunn som aktiv svømmer og fotballspiller, med sine opp- og nedturer, fram til han som 19-åring startet som trener. I kombinasjon med studier begynte han som trener i OI, før han etter noen år fikk muligheten i Skjetten hvor han tidligere var aktiv svømmer. Ronnie fortalte mye om hva som har satt sitt preg på hans filosofi, eksemplifisert med alt fra TV-serier til frivillig idrettsleder i Afrika, til marinejegerutdanning. Gode verdier som preger hans måte å være trener på. Ronnie delte også litt om hvilke utfordringer man møter underveis, både fra landslag, hjemmebane og fra klubb.

Trenerne fortsatte deretter med å forberede spørsmål som de skulle stille til NM-trenerne under finaleøkten lørdag. Dette ble en veldig bra økt. Deltakerne ble delt i grupper på tre, og de jobbet sammen for å finne mest mulig relevante spørsmål som de ønsket svar på. Stor aktivitet fra alle i svømmehallen under finalene, og de trenerne som ble spurt stilte sporty opp og var positive. Resultatene fra dette ble lagt frem i plenum på søndagen, og ga mye god informasjon som alle kan ta med seg hjem og jobbe med i egen trenerrolle. Spørsmålene dreide seg blant annet om:

-hvordan takle nederlag i konkurranser?

-hvordan forberede svømmerne til konkurranse?

-hvordan gir man tilbakemelding etter en øvelse?

-hva gjør man når utøveren ikke forbedrer seg?

 

Skrevet av Tore De Faveri

 

Unge trenere

Unge trenere

 

Unge dommere

Syv engasjerte dommere deltok på samlingen – det var deltakere fra Kirkenes i nord, til Haugesund i sør-vest.

Øystein Spangelo holdt et inspirerende innlegg som gav et godt innblikk i hvordan det kan være å være såkalt «ung» dommer. Han snakket mye om det å være tillitsvalgt, som jo også vi dommere er, og det å få lov til å bidra. Øystein representerer NTNUI svømming – som er et rent studentidrettslag. Nå er jo ikke Øystein lengre student, men er allikevel dommer for klubben. NTNUI er det eneste studentidrettslaget i Norge som arrangerer et approbert stevne; NTNUI-sprinten. NTNUI har også vært med på å arrangere flere NM, både i samarbeid med Sør-Trøndelag Svømmekrets, og sammen med TS&LK. NTNUI er også representert i kretsstyret. Det at man får tillit som ung tillitsvalgt betyr utrolig mye, det gir inspirasjon til å stå på – og til å fortsette, også lenge etter at man har avsluttet en aktiv karriere. Fra kretsen sin side så har de unge tillitsvalgte, både dommere og ledere i NTNUI vært en kjemperessurs!

 

Øystein selv har vært svømmedommer i mer enn 10 år. Han tok kretsdommerkurset i 2005, og forbundsdommerkurs i 2007. Han er dommeransvarlig i svømmekretsen, og ble for noen år siden nasjonal dommer. Fra 2015 er han også kommet med på FINA-listen – som internasjonal dommer, og han debuterte internasjonalt under European Games i Baku 2015. Han er nå tatt ut til å representere Norge under EM langbane 2016 i London. For sin dommerkarriere så kunne Øystein fortelle at det noen ganger kunne kjennes litt frustrerende at det tok litt tid, før man følte at man steg i gradene, men når det først skjedde, så gikk det raskt. Det viktige er å gjøre jobben sin godt, være villig til å stå på, villig til å lære nye ting hele tiden og lytte til de som er rundt – spesielt en mentor, eller en god samarbeidspartner som man føler tillit til, og som har tillit til en selv. Mulighetene er mange – men ha tålmodighet!

 

Resten av selve dommersamlingen var det dommerinstruktørene Alice C. Boyd og Rune Gran som stod for. De gikk igjennom hva som skulle skje i svømmehallen, under selve finaleøkten av dag 3 på NM – hvor selve oppgaven var å observere de fleste sidene ved å være dommer under et NM. Dommerne skulle observere både det som skjedde før mesterskapet startet – selve dommermøtet. De skulle observere hva som foregikk under selve økta; innmarsj, oppstilling, dommere, hva som foregikk i bassenget, publikum, trenere, prosedyrer i call- room osv. Dommerne skulle også observere det som foregikk etter selve økta var ferdig, hva som foregikk på dommermøtet etterpå, hvordan de hadde en de- briefing. I tillegg fikk de unge dommerne en egen prat med begge overdommere etterpå. Overdommerne, Renate Mosesen og Unni Hansen var veldig velvillige overfor de unge dommerne, og tok seg god tid til å svare på spørsmål.

 

De unge dommerne ble delt inn i tre grupper, og hver av disse gruppene skulle dagen etter presentere hvert sitt hovedpunkt fra enten før, under eller etter stevnet. Det opplevdes som veldig nyttig og lærerikt å få være flue på veggen. Kun to av dommerne hadde vært dommer under NM tidligere, så her fikk alle ny erfaring. For dommerinstruktørene så ga det også mange nye tanker til hvordan det er å være ung dommer, og også hva vi mer etablerte dommerne kan lære av de unge!

 

Skrevet av Alice Boyd

 

Unge dommere

Unge dommere

X