go up
NSF gruppe ved kant

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges Svømmeforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Norges Idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Norges Svømmeforbund oppfordrer alle dine klubber og medlemmer å sette seg inn i og følge retningslinjene til Norges Idrettsforbund. Retningslinjene finner du på idrettsforbundet sine nettsider.

 

X