go up

Retningslinjer for bruk av konkurransedrakter i svømming

Retningslinjer for bruk av konkurransedrakter i svømming

De siste årene har man sett en stor utvikling av konkurransedrakter for svømming. Draktene har fått innebygget avanserte funksjoner som bl.a. skal redusere motstand. Disse draktene er dyre, mange koster opp mot 5.000,-. På bakgrunn av denne utviklingen vedtok Forbundsstyret i NSF derfor i juni 2014 retningslinjer for bruk av denne typen konkurransedrakter.

Unge utøvere har eldre utøvere som forbilder og ser hva slags utstyr disse utøverne har og de unge ønsker derfor å ha samme type utstyr som de eldre forbildene. Dette utstyret er som nevnt veldig kostbart i mange tilfeller, og denne typen drakter er absolutt ikke nødvendig for å oppnå gode resultater.

Typen drakter det er snakk om er drakter som er oppført på FINA sin liste over godkjente drakter. Typiske drakter/materialer som står på denne listen er:

  • Arena: Powerskin Carbon Flex, Carbon Ultra, Carbon Air, R-Evo
  • Speedo: Fastskin LZR Racer X, LZR Elite 2
  • TYR: Avictor, Prelude

 

Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund har derfor vedtatt at denne typen drakter ikke bør brukes av utøvere under 13. år.  For utøvere til og med 12 år anbefaler Norges Svømmeforbund at utøverne bruker normalt badetøy/svømmedrakter, hvor prisen stort sett er omkring kr 500,-. Norges Svømmeforbund ber derfor klubbene om å inkludere disse retningslinjene  i sin informasjon til medlemmene slik at vi unngår at barn/foresatte blir utsatt for et unødvendig kjøpepress og kostnader. I tillegg er det viktig at trenerne i sin kommunikasjon med utøverne bidrar til at disse retningslinjene blir et tema i treningsgruppen.

X