go up

Rent idrettslag og gratis tilbud til klubb

Antidoping er et prioritert område for Norges Svømmeforbund og vi ble i 2015 sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. Antidoping er en viktig del av verdiarbeidet i hele norsk idrett, både i særforbund og i klubber. En god måte for klubben å jobbe med Antidoping på, er gjennom å bli Rent Idrettslag. Dette er et konsept som på en enkel måte setter fokus på verdiarbeid og antidoping. Norges Svømmeforbund oppfordrer alle medlemsklubber til å bli Rent Idrettslag. Se her for mer info om Rent idrettslag: www.rentidrettslag.no.

 

Nyttig å vite er det også at Antidoping Norge har tilbud om gratis foredrag om dopinglista, dopingkontroll, fritak, kosttilskudd, utøverinformasjon og holdninger. Dette er et veldig godt tilbud, og temaene er alltid aktuelle for klubben. Foredrag om et eller flere tema kan være nyttige innslag på treningssamlinger, utøverkvelder, foreldremøter, temakvelder o.l. Ta kontakt med Antidoping Norge dersom klubben er interessert i foredrag: http://www.antidoping.no/

X