go up

Rent Idrettslag med ny hjemmeside

Antidoping Norge har lansert en helt ny Rent Idrettslag side, der din klubb kan sertifisere seg for å bli et rent idrettslag.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan din klubb enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Det er enkelt og lærerikt å bli et Rent Idrettslag. Sett av 1-2 timer, samle styret, trenere og andre ressurspersoner. Registrer klubben og gjennomfør diskusjonsoppgaven, godta erklæringen, sett opp tiltak og bli et sertifisert Rent IL.

Klubben får tilsendt materiell når man er sertifisert, og kan henge opp plakater og lignende i svømmehall/klubbhus.

 

Norges Svømmeforbund er et Rent Særforbund og vi oppfordrer alle våre klubber til å bli et Rent Idrettslag.

Bli sertifisert her: www.rentidrettslag.no

X