go up

Rekruttering til forskningsprosjekt

Prestasjon, helse og mentale faktorer i svømming

Norges idrettshøgskole (NIH), Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen arbeider med en felles forskningsstrategi for økt kunnskap innen svømming. I den anledning så ønsker vi å rekruttere 11 år gamle svømmere (alle som er født i 2011, eller født i 2010 som ikke har fylt 12 år) til å delta i en longitudinell studie (oppfølging over flere år). Du vil møte en gang i året på to ulike dager til gratis målinger ved NIH, Sognsveien 220, 0863 Oslo. Det tar ca. 2,5 timer hver dag å gjennomføre målingene. Testperioden nå er i uke 39-40.

I løpet av de to dagene vil du gjennomføre måling av lungefunksjon, kroppssammensetning, 50-m løpsanalyse i de fire konkurransesvømmeartene, en belastnings-/hastighetsprofil i de samme svømmeartene, hopp test og måling av kroppens passive vannmotstand. I tillegg vil du hjemme svare på et spørreskjema om motiver, motivasjon og motivasjonsklima (miljø), og innrapportere din trening via en digital “treningsdagbok” fire ganger i året.

A. Målinger du vil gjennomføre:

Lungefunksjonsmålinger (volum og funksjon) måles ved ulike pustetester i lungelaboratoriet ved NIH og etter belastnings-/hastighetsprofilen i svømmehallen.

Kroppssammensetning måles ved bioelektrisk motstand (en avansert vekt) og DXA-skann (en type helkropps-røntgen med svært lav stråledose).

Du vil gjennomføre løpsanalysene med maksimal innsats i et kamerasystem som filmer og analyserer svømmeteknikken din. Dette er trolig det mest avanserte løpsanalysesystemet i verden. Du vil få med deg video fra løpene i tillegg til grafiske og numeriske resultater av deg selv som du og treneren din sammen kan se på for å jobbe med din utvikling og mestringsfølelse.

En belastnings-/hastighetsprofil kan fortelle deg om du er en kraft- eller hastighetsdominert svømmer og om du er flink til å utnytte styrken din i vannet. Testen innebærer at du har et belte rundt livet og svømmer ca. 20m med maksimal innsats med 3 ulike belastninger

Den passive vannmotstanden møter vi når vi glir etter start og vending og avhenger først og fremst av hvor gode vi er på linjeholdning, i tillegg til kroppsstørrelse og dybden vi glir på. Passiv vannmotstand gjennomføres ved at du holder pusten så godt du kan mens du blir slept ca. 20m under vann på magen. Farten er ganske stor så du behøver ikke å holde pusten i så mange sekunder.

Mange studier har vist at spenst har stor betydning for prestasjonen i start og vendinger. Denne testen gjennomføres ved at du hopper rett opp på en kraftplattform i svømmehallen.

B. Påmeldinger mottas via denne lenken. Alle deltagere må kunne komme til NIH for testing to dager med starttidspunkt mellom kl. 14.30-18.00 mandag 26.09, onsdag 28.09 og fredag 30.09. Kl 08.00-11.00 mandag 03.10 og kl 09.30-12.30 tirsdag 04.10. Gjennomføringen tar ca. 2,5 timer per dag.

C. Informasjon og smittevern: Vi har høyt fokus på smittevern i alt vi gjør på NIH. Du vil få mer informasjon om testprosedyrer og smittevern i etterkant av påmelding.

D. Spørsmål kan sendes til bjornho@nih.no vedrørende prestasjonsmålinger, trines@nih.no vedrørende helsemålinger (DXA/lunge) eller ingeborg@ljodal.no (motivasjon/motiver).

Velkommen!

X