go up

Rekruttering til forskningsprosjekt

Prestasjon og helsebestemmende faktorer i svømming

Norges idrettshøgskole (NIH), Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen arbeider med en felles forskningsstrategi for økt kunnskap i svømming. I den anledning så ønsker vi å rekruttere 11-år gamle svømmere (født 2010) (2009, som ikke har fylt 12 år) til å delta i en longitudinell studie (oppfølging over flere år). Du vil møte to dager en gang i året (innenfor den samme perioden) til gratis målinger ved NIH, Sognsveien 220, 0863 Oslo. Det tar ca. 3 timer hver dag å gjennomføre målingene. Testperioden nå er i uke 39-40 (høstferie på Østlandet).

I løpet av de to dagene vil du gjennomføre måling av lungefunksjon, kroppssammensetning, 50-m løpsanalyse i de fire konkurransesvømmeartene, en belastnings-/hastighetsprofil i de samme svømmeartene, hopp test og måling av kroppens passive vannmotstand. I tillegg vil du hjemme i egen klubb føre treningsdagbok og gjennomføre noen bevegelighets- og styrkeøvelser. Du og dine foreldre vil også motta et digitalt spørreskjema som handler om motivasjon og grunner for at du svømmer.

A. Målingene: Lungefunksjonsmålinger (volum og funksjon) måles ved ulike pustetester i lungelaboratoriet ved NIH og etter belastnings-/hastighetsprofilen i svømmehallen. Kroppssammensetning måles ved DXA-skann (en type helkropps-røntgen med svært lav stråledose).

Du vil gjennomføre løpsanalysene med maksimal innsats i et kamerasystem som filmer og analyser svømmeteknikken din. Dette er trolig det mest avanserte løpsanalysesystemet i verden. Du vil få med deg video fra løpene i tillegg til grafiske og numeriske resultater av deg selv som du og treneren din sammen kan se på for å jobbe med din utvikling og mestringsfølelse.

En belastnings-/hastighetsprofil kan fortelle deg om du er en kraft- eller hastighetsdominert svømmer og om du er flink til å utnytte styrken din i vannet. Testen innebærer at du har et belte rundt livet og svømmer ca. 20m med maksimal innsats med 3 ulike belastninger

Den passive vannmotstanden møter vi når vi glir etter start og vending og avhenger først og fremst av hvor gode vi er på linjeholdning, i tillegg til kroppsstørrelse og dybden vi glir på. Passiv vannmotstand gjennomføres ved at du holder pusten så godt du kan mens du blir slept ca. 20m under vann på magen. Farten er ganske stor så du behøver ikke å holde pusten i så mange sekunder.

Mange studier har vist at spenst har stor betydning for prestasjonen i start og vendinger. Denne testen gjennomføres ved at du hopper rett opp på en kraftplattform i svømmehallen.

B. Påmeldinger mottas via denne lenken. Alle deltagere må kunne komme til NIH for testing to dager med starttidspunkt mellom kl. 15-17.30 onsdag 29.09 og fredag 1.10, kl. 08.00-14.30 mandag 4.10, kl. 11.00-17.30 tirsdag 5.10 og kl. 09.30-13.00 onsdag 6.10. Gjennomføringen tar ca. 3 timer per dag.

C. Informasjon og smittevern: Vi har høyt fokus på smittevern i alt vi gjør på NIH. Du vil få mer informasjon om testprosedyrer og smittevern i etterkant av påmelding. Endringer vil kunne oppstå som følge av endringer i smittesituasjonen for covid-19.

D. Spørsmål kan sendes til bjornho@nih.no vedrørende prestasjonsmålinger og mayg@nih.no eller trines@nih.no vedrørende helsemålinger (DXA/lunge). Velkommen!

X