go up

Regionsamling med energi og engagement

De siste to helgene har det vært samling for regionslag i våre fire regioner, Nord, Sør, Øst og Vest.
Regionsamlingene er organisert av Norges Svømmeforbund (NSF) og målet er å samle junior svømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche flere av de unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslagskravene. Målet er å skape rammene for at svømmerne inspireres til å satse svømming på et høyere nivå.

De fire samlingene ble alle kjørt etter samme formel for å sikre at regionene jobber etter samme prinsipper og mot samme mål som landslagene. Det vil på sikt også sikre at utøverne som kvalifiserer seg til landslagene opplever å komme til noe kjent og forhåpentligvis ikke føler overgangen for overveldende.

I sesongen 2022-2023 avholdes fire samlinger for regionslag. Hver samling har fokus på ulike temaer innen teknikk og test. Denne gangen var crawl teknikk og utholdenhet på dagsorden blant annet med vende test (5m inn, 10m ut fra vegg). Det har vært en fornøyelse å høre tilbakemeldinger fra samlingene hvor utøverne roses for god energi og høyt engasjement. Det er viktige elementer i å skape en kultur som fostrer utvikling og svømmeglede.

Alle utøvere fikk etter samlingen tilgang til video med crawl teknikk som de kan benytte hjemme i klubbene deres til videreutvikling.

X