go up

Redaksjonell oppdatering av Generelle regler for svømmeidrettene (GE).

Lovutvalget (LU) i Norges Svømmeforbund har foretatt redaksjonell oppdatering av Generelle regler for svømmeidrettene (GE-regler). Bakgrunnen for revisjonsarbeidet har primært vært å rydde opp i uklare og overlappende bestemmelser, gjentagelser, inkonsekvenser, tolkningstvil og mangler i henhold til FINA General Rules.

 

Endringene er ikke av materiell karakter som krever vedtak av Forbundstinget, men det er kodifiseringer av enkelte bestemmelser for å tilfredsstille gjeldende praksis. Videre har LU fjernet bestemmelser som gjentas flere steder i GE eller som også følger av Regler for svømming (SV-regler).

 

Videre er FINA General Rules 2017 – 2021 gjennomført i GE kapittel I (Generelle internasjonale regler).

 

Strukturen i GE for så vidt gjelder kapitler og overskrifter på enkeltbestemmelser er i hovedsak videreført for å lette gjenfinningen av «gamle» bestemmelser. Fordi noen av bestemmelsene er fjernet som følge av dobbeltreguleringer eller slått sammen som følge av saklig tilhørighet har det ikke vært til å unngå at nummereringen er blitt noe endret. Underpunkter er blitt nummerert tilsvarende som i FINA General Rules.

 

Generelle regler finner dere på siden for Lover og regler.

X