go up

Prosjektgruppa “Flere kvinnelige trenere” er i gang!

8. mars var oppstartsmøte for prosjektgruppen “Flere kvinnelige trenere”. Prosjektgruppa består av fem trenere fra alle regioner – nord, sør, øst, vest og midt! Prosjektgruppas hovedoppgave er å arrangere nettverksmøter for kvinnelige trenere på utvalgte stevner og mesterskap i 2022! 

 

Prosjektgruppe og nettverkssamlinger er et ledd i NSFs arbeid med mål om økt kjønnsbalanse blant trenere på de høyere nivåene. Selv om organisasjonen har god kjønnsbalanse i medlemsmassen, er det på trenersiden sterk dominans av menn på de høyere nivåene. NSF har søkt om og fått midler fra FINA til å gjennomføre flere tiltak, blant annet gratis Trener 2- og Trener 3-utdanning for kvinner.

 

Prosjektgruppen hadde mange gode innspill til NSF for videre utvikling. Alle trenerne har et brennende ønske om å bidra! Vi fulgte også NIF-konferansen Idrettens kvinnedag.

 

Hvem er nettverkssamlingene for?

ALLE kvinnelige trenere. Samlingene er uformelle og med mål om å bli kjent med flere trenere. Nettverket skal gi støtte, råd, inspirasjon og motivasjon til trenerne. Vi tror også at det har en verdi i seg selv å ha et større nettverk som trener. Det kan gjøre arbeidet mer betydningsfullt og motiverende å ha flere å henvende seg til både sosialt og faglig.

 

Første samlinger på Zeekit LÅMØ

Det vil arrangeres samlinger i alle 5 landsdeler. Samlingen vil foregå i en times tid med matservering. Tid og sted blir kommunisert på mail til alle klubber som skal delta på mesterskapet. Vi håper at klubbledere som mottar mailen tar ansvar for å videreformidle informasjonen til sine kvinnelige trenere.

Detaljert informasjon blir også postet på Facebookgruppen “Kvinnelige trenere i NSF” og nyopprettede Instagram-konto: “Trenernettverk for kvinner NSF“.

 

Vi gleder oss til å høre om flere samlinger og at mange vil spre ordet om nettverket!

 

Disse vil du møte: 

Ida Sandin (36) – region Øst

Trener i Triton Lillestrøm Svømme- og Triatlonklubb

 

Andrea Kittelsen (25) – region Midt

Trener i Trondhjems Svømme- og Livredningsklubb

 

Aurora Kamnes (24) – region Sør

Trener i Grimstad Svømmeklubb

 

Vera Nowbuth-Thoresen (46) – region Nord

Trener i Kirkenes Svømmeklubb

 

Tone-Lill Angelskår (52) – region Vest

Trener i Arna Svømme- og Livredningsklubb

 

X