go up
NSF trener med gruppe

Program og påmelding til Samling for unge ledere, trenere og dommere 14- 25 år

Samling for unge ledere blir i 2016 arrangert 12.- 13. mars i forbindelse med NM kortbane i Stavanger. Målgrupper for samlingen er ungdommer mellom 14 og 25 år som har:

-Deltatt på Lederkurs for ungdom i regi av NSF, og/ eller

-Deltatt på Ungdomstrener eller Trener 1 kurs og kommet i gang med praksis, og/eller

Deltatt på Kretsdommerkurs og kommet i gang med praksis.

Samlingen kommer til å inneholde både fellesforelesninger- og innlegg, samt enkeltmoduler med både teori og praktiske oppgaver tilpasset de ulike målgruppene. Deltakerne får også mulighet til å følge med på deler av mesterskapet som en del av programmet for samlingen. Dette kommer til å bli en lærerik og inspirerende samling, og vi håper riktig mange klubber ser nytten av å bruke denne arenaen til utvikling av egen klubbungdom i ulike roller.

X