go up

Praksissamlinger for nye instruktører og trenere?

Har klubben din behov for å utdanne nye instruktører og trenere i sesongen 2023-2024? NSF ønsker å planlegge praksissamlinger slik at alle de nye instruktørene og trenerne som deltar på digitale kurskvelder får fullført sin utdanning.

Digital fellesundervisning (3 ulike kurs) er planlagt arrangert i ukene 39 og 43 i 2023.

Vi har en forventning om at de klubbene som utdanner mange instruktører og trenere hvert år, stiller som arrangører av praksissamlinger. I tillegg er det behov for flere praksissamlinger, fordelt geografisk og tidsmessig.

Hvis din klubb ønsker å arrangere praksissamling, så ønsker vi tilbakemelding om det i skjemaet nederst på siden.

De klubbene som får tildelt praksissamlinger, vil få utbetalt kr 4000,- i utdanningsstøtte for hjelp med arrangementet. NSF dekker kostnader for 2xlunsj, leie av lokale/basseng, kurslærers reise/overnatting/lønn, materiell for deltakere. Detaljene om dette tas direkte med arrangørklubbene senere.

En praksissamling har et omfang på ca 14 timer, og arrangeres fortrinnsvis lørdag kl 11-18 + søndag kl 8-15. Det er 50/50-fordeling på basseng vs klasserom.

X