go up
NSF startposisjon vinkel fra undervann

Per Rune Eknes oppnevnt til IPC-verv

NSFs president Per Rune Eknes er oppnevnt som nestleder i IPC swimming sin tekniske komité. IPC er den internasjonale paralympiske komité. Komiteen for svømming består av 5 medlemmer har ansvaret for svømming i IPC, alt fra klassifisering, stevner, Paralympics, og alt som det innebærer.

President Per Rune Eknes

Per Rune Eknes har nå verv i FINA, LEN og IPC.

Per Rune ser fram til å jobbe med å utvikle forholdet til FINA, profilering og media.

Norge har gjennom en årrekke arbeidet godt med funksjonshemmede, og særlig har Norges Svømmeforbund sitt arbeid blitt lagt merke til i utlandet, og da spesielt inkludering av funksjonshemmede i samme organisasjon som funksjonsfriske. Per Rune har etter mange år innen svømmeorganisasjonene opparbeidet seg et stort nettverk, som han får ytterligere bruk for i sitt nye verv i IPC.

Hjemmesiden til IPC Swimming

X