go up

Parautvalg Svømmeidrett

Norges Svømmeforbund (NSF) har et eget Parautvalg. Utvalget har som sin overordnede oppgave å ivareta, utvikle og synliggjøre para svømmeidrett.

Utvalget skal ledes av medlem i NSF sitt Forbundsstyre. NSFs administrasjon skal være representert i utvalget. Øvrig medlemmer i utvalget blir oppnevnt av Forbundsstyret i NSF.

NSF ønsker nå forslag til aktuelle kandidater til utvalget.

Hvem er aktuelle kandistater til Parautvalg svømmeidrett
NSF ser følgende personer som aktuelle for utvalget:

  • Erfaring med paraidrett/parasvømming
  • Aktiv i klubb som trener eller leder
  • Et ønske om å være med og påvirke en positiv utvikling for norsk parasvømming
  • Kan sette av tid til utvalgsarbeid. Det må påregnes inntil 4 møter i året, samt litt oppfølging mellom møtene. 

Marianne Fredbo ble valgt inn i Forbundsstyret for Tingperioden 2019-2022 og vil være leder for utvalget i denne tingperioden.

 

Aktuelle innsatsområder for utvalget i tingperioden 2019-2022:

  • Følge opp det arbeidet som gjøres innen område para svømmeidrett.
  • Fokus på utvikling av gode svømmetilbud til mennesker med utviklingshemning.
  • Bistå med markering av Landsstevne sitt 30-års-jubileum i 2020
  • Fokus på oppfølging av klubber som ønsker å starte opp eller videreutvikle gode paratilbud

 

Er du den vi er vi ser etter utvalget? Eller kjenner du noen som kan være aktuelle? Ikke nøl med å ta kontakt!

Aktuelle kandidater må sende inn en kort beskrivelse av hvorfor de ønsker å være med i utvalget, inkludert relevant kunnskap/erfaring innen paraidrett/parasvømming.

 

Frist for å sende inn: 15. august

Kontaktperson: Kristin Homb i NSF

 

 

X