go up

Påmelding til NM Junior/UM

NM Junior / UM arrangeres i Holmen svømmehall 15.-18. november.

Vi minner om at påmeldingsfristen er tirsdag 6. nov 24:00.

Påmelding skjer elektronisk via e-post til jech@medley.no.
Alle svømmere som deltar i Norgesmesterskapet, inklusive stafettreserver, skal være oppgitt i klubbens påmelding. Ved ufullstendig påmelding kan start nektes. Alle påmeldinger blir bekreftet, og påmeldingen kan ikke regnes som godkjent før bekreftelsen er mottatt. Er det usikkerhet om påmeldingen er kommet frem kontakt oss på mobilnr. 9097 3709 innen 6. nov kl. 24.00.

Lagleders mobilnummer må følge påmeldingen.

X