go up

Oppstartsstøtte ny gren i klubb

Ønsker din klubb å starte opp med stup, synkronsvømming, vannpolo eller Open Water for barn og ungdom?

Slik at enda flere kan oppleve glede og mestring i vann?

Klubber som har startet opp ny gren i 2017, eller skal starte med ny gren i 2017 kan nå søke om oppstartsstøtte.

Klubben kan søke om følgende hjelp til oppstart:

  • Støtte til utdanning (instruktørkurs eller Trener 1 kurs)
  • Støtte til utstyr
  • Et eget grenoppstartsbesøk med veileder

 

Viktige tiltak som må være på plass for å starte opp ny gren:

  • Det må være grobunn og interesse for oppbygging av et langsiktig aktivitetstilbud, det vil si en klubb som vil organisere aktiviteten i flere år fremover.
  • Det bør være forankret i klubbens styre rundt det å bygge opp et nytt aktivitetstilbud
  • Kompetanse blant trenere/instruktører er sentralt. Rekruttering av deltakere til et instruktørkurs bør stå tidlig på tiltakslisten.
  • Hvordan er tilgangen på basseng? Vil det nye aktivitetstilbudet få konsekvenser for bassengtilgang for eksisterende aktiviteter?

 

Les mer om Oppstartsstøtte ny gren og søknad her.

For spørsmål, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

 

X