go up

Oppstart nettverk for kvinnelige trenere

Norges Svømmeforbund ønsker å være en organisasjon som speiler sine medlemmer. Vår medlemsmasse på 67 000 medlemmer består av 50% kvinner og 50% menn. Idrettspolitisk dokument sier også at Norsk Idrett skal jobbe for å få flere kvinner inn i trener og lederroller.

NSF har sett på sine tall for hvem som tar trenerutdanning, samt erfaringer fra klubber. Her ser vi at det er flest menn som idag jobber som svømmetrener.

NSF ønsker flere kvinnelige trenere på alle nivåer i norsk svømming og har diskutert mulige virkemidler for å få til dette. Det å lage et nettverk for kvinnelige svømmetrenere er et tiltak vi ønsker å sette igang.

NSF inviterer derfor til et oppstartsmøte for nettverk for kvinnelige svømmetrenere fredag 16. mars under NM Kortbane i Nadderudhallen, i pausen mellom forsøk og finaler, ca. kl. 13. Her er alle velkomne, og spesielt kvinnelige svømmetrenere på alle nivåer, eller de kvinner som ønsker å bli svømmetrener.

På dette oppstartsmøtet håper vi på mange innspill på hvordan et slikt nettverk kan fungere, og også tips til andre tiltak vi bør se på for å få opp andelen kvinnelige trenere. Vi serverer lunsj!

Velkommen!

PS! Inviter gjerne kvinnelige trenere du kjenner 🙂

Meld deg på oppstartsmøtet via dette facebookarrangementet: Oppstartsmøte – Nettverk for kvinnelige svømmetrenere.

For mer info, ta kontakt med Ingrid Haslev Anmarkrud: ingrid@svomming.no eller Cathrine Aa Dalen: cathrine@svomming.no.

 

X