go up

Oppdatert status Samordnet søknad og rapportering

1.april åpnet registreringen som alle klubber må gjøre innen 30.april. Under 30% av våre medlemsklubber har gjort registreringen til nå.

Det er særlig viktig at klubbene rapporterer korrekte tall for aktive medlemmer.

 

Flere klubber glemmer å telle med voksne som aktive medlemmer.
Leder, trenere, dommere, instruktører, styremedlemmer og andre med en fast oppgave i klubben skal telle som aktivt medlem (såfremt de er medlemmer av klubben – og det bør de jo være).
Har klubben ført opp 0 aktive i aldersgruppen 20-25 år, og 26 år og eldre- både for kvinner og menn – ja, da har dere glemt å ta med de med verv/fast oppgave.

 

Personer med funksjonsnedsettelse

Under registreringen av tall for aktive, så er det egen kolonne for personer med funksjonsnedsettelse som har deltatt på aktivitet.
Vi ber klubbene om å være nøye med å rapportere tall også her.

 

Se detaljert oversikt over aktive medlemmer pr 20.april kl. 12.00 her.

X