go up

Olympiatoppens trenerløft

Norges Svømmeforbund er stolte av at hele 8 trenere fra våre klubber er tatt ut til Trenerløftet.

Trenerløftet er et 2-årig prosjekt i regi av Olympiatoppen, hvor målet er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere.

Programmet består i stor grad av ‘on-site’ veiledning, der hver trener gjennom ett år får 10 besøk av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål.

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

Vi ønsker disse 8 lykke til med Trenerløftet, og gleder oss til å følge deres utvikling:

OLT SørVest:

2019 – Ivar Idsøe Flaten – Stavanger svømmeklubb

2020 – Richard Hoe Skog – Sandnes SLK

OLT Vest:

2019 – Espen Bergslien – Bergen stupeklubb

2019 – Henning Pryde – Vestkantsvømmerne

OLT Midt-Norge:

2020 – Håvard Melle – Trondhjems SLK

2020 – Darijan Milojkovic – Vestbyen IL svømming

OLT Nord:

2020 – Magnus Klæboe Nordgård – Tromsø SK

OLT Sentralt:

2020 – Hanne Strand – Bærumsvømmerne

X