go up

Økt satsing på paraidrett

Norges Svømmeforbund har gjennom mange år hatt som mål og jobbet for at svømmere med en funksjonsnedsettelse skal bli inkludert, få like muligheter og bli like godt i varetatt som alle andre svømmere. Og det er mye positivt å vise til i norsk parasvømming, både innen opplæring, bredde og topp.

Men – det er alltid mulig å bli bedre, både på lokale plan i klubben og sentralt i Svømmeforbundet. Av erfaring vet vi at det kan være litt andre utfordringer å ta tak i når en jobber med paraidrett. Dette kan være for eksempel være utfordringer innen kompetanse, ressurser i form av personer og økonomi, tilgjengelighet og holdninger.

Høsten 2018 utlyste Olympiatoppen midler til utvikling av paralympisk idrett. Midlene kommer fra Stiftelsen VI og skal gå til gode utviklingsprosjekter innen paraidrett, der det langsiktige målet er at flere parautøvere skal nå internasjonalt toppnivå.

Svømmeforbundet sin prosjektsøknad FLERE – BEDRE – LENGRE ble innvilget med tildelinger over en 4-års periode!

Landslagstrener Morten Eklund er selvfølgelig svært fornøyd og håper og tror dette kan gi et betydelig løft for norsk parasvømming de kommende årene.
“Olympiatoppen er naturlig nok opptatt av toppidrett og internasjonale prestasjoner og gjennom prosjektet håper vi at flere norske svømmere kan hevde seg internasjonalt. Men på veien dit skal vi og utøverne bruke den tiden som trengs.  Det aller viktigste er at de lokale klubbmiljøene blir styrket, slik at tilbudet til utøverne blir bedre der de trener mest. Så vil vi også ha noen flere nasjonale møteplasser for utøvere og trenere.”

Svømmeforbundet har satt opp fire satsingsområder i prosjektet.

  • Styrke lokalleddet slik at klubbene kan legge bedre til rette for parutøvere i klubben. Dette gjøres gjennom å bidra med kompetanse og ressurser ut i fra behov i klubbene og hos utøvere og trenere. I dette prosjektet er det altså  fokus på utøvere som ønsker å utvikle seg til gode svømmere.
  • Tilby økt aktivitet utenfor klubb (regionalt og sentralt) for unge utøvere som har ambisjoner og om å utvikle seg videre.
  • Styrke satsingen på utøvere som allerede er etablert i ParaUng og landslag.
  • Styrke trenerutdanningen innen parasvømming – slik at trenere har bedre forutsetninger for å følge opp og bidra til å utvikle gode parasvømmere ut i fra hver enkelt utøvers forutsetninger

For at Svømmeforbundet skal få mer kunnskap om parasvømming i klubbene, blir det i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse til klubber med utøvere.Gjennom undersøkelsen håper vi å få mer informasjon om de tilbudene som er, om klubbene har utfordringer som begrenser tilbudet, om kompetansen deres om parasvømming – og om muligheter for videre utvikling. Både ledere og trenere skal svare på undersøkelsen.

Prosjektleder i Svømmeforbundet er Kristin Homb, men det er flere trenere som vil følge. opp og få ansvar for aktivitetene som skal gjennomføres:

  • Morten Eklund, landslagstrener
  • Richard Hoe Skog, trener i Sandnes SLK
  • Lotte Stang Aune, trener i OI 
  • Tone Gundrosen, trener ParaUng (og trener i Tønsberg SK) og Darijan Milojkovic, trener i Vestbyen vil også begge bidrag inn når det er behov.

 

Les mer om prosjektet på Olympiatoppen sin hjemmeside.
Her kan dere lese mer om Stiftelsen VI.

X