go up

Obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett

Idrettstinget vedtok i 2021 obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Det betyr at alle trenere, instruktører og de som har ansvar for idrettsaktivitet må oppfylle kravet om Trenerattest. Det er klubbenes ansvar å sikre at kravet oppfylles.

Trenerattesten kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidrett, én for trenere i ungdomsidrett og én for trenere i voksenidrett.

Det er viktig at klubbene noterer seg følgende med effekt oktober 2022:

«Trenerattesten barn» legges inn som obligatorisk for tildeling av kompetanse for alle instruktør- og Trener 1-utdanninger fra 1/10-2022

«Trenerattesten ungdom» legges inn som obligatorisk for tildeling av kompetanse for alle Trener-utdanninger (Trener 1 til Trener 4) fra 1/10-2022

«Trenerattesten voksen» legges inn som obligatorisk for tildeling av kompetanse for alle Trener-utdanninger fra start 4/10-2022 (dessverre er det er en bug som gjør at attesten viser 88% selv om man har fullført 100%. Trenerattesten voksne vil bli registrert som fullført når du har gått gjennom hele testen til tross for at det står 88 %).

Alle personer som har instruktør- eller trenerkompetanse fra tidligere (før 1/10-2022) får epost med informasjon om den obligatoriske Trenerattesten.

Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver med utgangspunkt i idrettens barnerettigheter. Trenerattesten setter en tydeligere standard for norsk idrett, slik at barna skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb.

Det tar 10-20 minutter å gjennomgå Trenerattesten online. Den kan i etterkant benyttes som ressursside for treneren og gir en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på de viktigste oppgavene.

Målet med Trenerattesten er å sikre at barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Med Trenerattesten får trenere og aktivitetsansvarlige et sterkt utgangspunkt for å lykkes, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uansett idrett, klubb eller trener.

Som trener og klubb gjør Trenerattesten det enklere og mer oversiktlig hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. Dessuten samles og tilgjengeliggjøres grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.

Klubben får også nytte av Trenerattesten som gir bedre oversikt over egne trenere som har fremvist politiattest og hvilke kompetanser som er samlet i klubben. På denne måten får klubben også oversikt over hvilke kompetanser som kan/må jobbes med for klubbens, trenernes og utøvernes beste.

Klubbens ledelse må gjøre følgende:

 • Gå inn på https://minidrett.no/trener
 • Verifiser trenere som har fullført Trenerattesten.
 • Send melding/påminnelse til trenere som ikke har fullført.

Link til brukerveiledning til klubb er nederst på siden.

 • Alle instruktører og trenere.
 • Alle andre som organiserer aktivitet, enten fast eller som vikar.
 • Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold til utøvere.
 • Trenerattesten Barn er for de som jobber med utøvere opp til 12 år.
 • Trenerattesten Ungdom er for de som jobber med utøvere i aldersgruppen 13-19 år.
 • Trenerattesten Voksen er for de som jobber med utøvere som er 20 år og eldre.
 • Link til brukerveiledning er nederst på siden.
 • Link til Trenerattesten er nederst på siden.
X