go up

Nyhet: Mentorprogram for kvinnelige trenere i 2023

I forbindelse med prosjektet “Flere kvinnelige trenere” med støtte fra World Aquatics (det internasjonale svømmeforbundet), oppretter NSF et nytt pilotprosjekt. NSF har fått innvilget økte midler for å satse enda mer mot kvinnelige svømmetrenere i 2023Et mentorprogram har vært et klart ønske fra NSFs trenernettverk for kvinner. 

 

Mentorprogram som pilotprosjekt

I første omgang tas det inn seks trenere som får tildelt hver sin mentor. Hvis programmet oppnår ønsket utbytte, vil vi vurdere å kjøre ny runde av prosjektet og evt. ekspandere til neste år.

 

Målet med mentorprogrammet

Målet er å gi trenere egenutvikling og utvikling på ønskede områder. Mentorprogrammet skal gi økt motivasjon og inspirasjon til å satse mot en trenerkarriere.

 

Hvem kan søke?

Vi ser etter kvinnelige svømmetrenere som har langsiktige trenerambisjoner.

 

Møteplasser i 2023

Det stilles krav om minimum ti kontaktpunkter (fysisk/digitalt/telefon) mellom trener og mentor, samt obligatorisk deltakelse på tre fellessamlinger med de andre trenerne og mentorene i programmet. Fellessamlingene vil skje to ganger digitalt, og en gang som fysisk samling på Trener/lederkonferansen som arrangeres helgen 25.-27. august i Lillestrøm. Det er en forutsetning at klubb vil gi økonomisk støtte til deltakelse på konferansen. På samlingene vil det gis faglig påfyll i relevante emner og rom for erfaringsdeling.

Det arrangeres i tillegg digitalt oppstartsmøte både for trenere og for mentorer.

Datoer for fellessamlinger vil gis beskjed om kort tid etter oppstart.

 

Hvem er mentorene?

Trenerne matches med hver sin mentor basert på hva treneren ønsker bistand til. Eksempler på dette være konkurranseanalyser, kommunikasjon med utøvere, treningsplanlegging, tilpasning av familieliv med treneryrket, osv. Vi vil finne en mannlig eller kvinnelig mentor innen coaching fra svømming eller en annen idrett som vi mener kan bistå sterkt på områdene som oppgis i søknaden.

Det er viktig å merke seg at vi ikke i alle tilfeller kan tilpasse kort geografisk avstand mellom trener og mentor. NSF gir ikke økonomisk støtte til å fysiske møter. Hvis trener har behov for fysiske møtepunkter må dette dekkes av treners klubb eller trener selv, evt planlegge møtepunkter hvor både mentor og trener mer naturlig kan møtes, feks i forbindelse med konkurranser eller leir hvor begge parter deltar eller lettere kan møtes. Både trener og mentor bes i slike tilfeller om å være kreative, men hvor trener tar initiativ.

 

Søknadsfrist: 12. februar

Søknadsskjema finner du her ved å klikke her.

OBS: I tillegg til søknad må trenerens klubb skrive et anbefalingsbrev. Dettes må leveres innen søknadsfrist for at søknaden skal være gyldig. Søknad skrives inn i vår mal for anbefalingsbrev som du laster ned ved å klikke på filen som ligger litt lengre ned på siden, under “Lenker og filer”:

Søkere får svar i slutten av februar.

 

Vi ønsker alle søkere lykke til!

 

 

Spørsmål til mentorprogrammet?

Ta kontakt med Ingrid Lægreid på ingrid@svomming.no

 

Foto: Andreas Bergmann

X