go up

Nye instruktører og trenere?

Har klubben din behov for å utdanne nye instruktører og trenere i sesongen 2022-2023? Da ønsker NSF at dere fyller ut denne behovskartleggingen, slik at vi får en oversikt over hvor stort behovet er på landsbasis.

I tillegg, og vel så viktig, er å kunne planlegge praksissamlinger slik at alle de nye instruktørene og trenerne får godkjent sin utdanning. Hvis din klubb ønsker å arrangere praksissamling, så ønsker vi tilbakemelding om det i skjemaet.

Vi har en forventning om at de klubbene som utdanner mange instruktører og trenere hvert år, stiller som arrangører av praksissamlinger. I tillegg er det behov for flere praksissamlinger, fordelt geografisk og tidsmessig.

Frist for tilbakemelding: 20. juni 2022

 

Digital fellesundervisning (3 ulike kurs) er planlagt arrangert i ukene 38 og 43 i 2022, i tillegg vil det arrangeres kurs i 1. kvartal 2023.

Det er behov for praksissamlinger fra uke 39 (2022) til uke 24 (2023).

De klubbene som får tildelt praksissamlinger, vil få utbetalt kr 6000,- i utdanningsstøtte for hjelp med arrangementet. NSF dekker kostnader for 2xlunsj, leie av lokale/basseng, kurslærers reise/overnatting/lønn, materiell for deltakere. Detaljene om dette tas direkte med arrangørklubbene senere.

En praksissamling har et omfang på ca 14 timer, og arrangeres fortrinnsvis lørdag kl 11-18 + søndag kl 8-14. Det er 50/50-fordeling på basseng vs klasserom.

X