go up

Ny utviklingstrapp i svømming

Norges Svømmeforbunds utviklingstrapp for svømming har vært en tydelig veiviser siden den ble publisert i boken “Svømmetrening” i 2004.

Mye har skjedd siden da; nyere forskning, flere erfaringer, og ny “beste praksis”. Det har gitt oss et godt grunnlag for å revidere utviklingstrappen, slik at den kan fremstå som enda mer komplett og tidsriktig.

En utviklingstrapp er en langsiktig, ideell plan som beskriver hvordan man bør øve og trene for å skape en hensiktsmessig utvikling i et langsiktig perspektiv.

Vi har gleden av å presentere NSFs nye utviklingstrapp for svømming, som du kan finne her

X