go up
NSF svømmer dame

Ny stevnestruktur i svømming

Svømmeutvalget i NSF er i ferd med å igangsette et arbeid med ny stevnestruktur. Ny stevnestruktur planlegges innført i løpet av 2019. Svømmeutvalget kommer til å utarbeide et høringsutkast som blir gjort tilgjengelig for klubbene i løpet av 2017.  Stevnestrukturen skal fastsettes innen 01.01.2018.

X