go up

Ny runde av “Mentorprogram for kvinnelige trenere” i 2024

I forbindelse med NSFs prosjekt “Flere kvinnelige trenere”, starter ny runde av Mentorprogrammet. Det er nå klart at World Aquatics for fjerde år på rad gir nye midler til NSFs prosjekt “Flere kvinnelige trenere” i 2024, hvor blant annet Mentorprogrammet er et av tiltakene. Programmet ble først kjørt som et pilotprosjekt i 2023. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra fjorårets deltakere og mentorer. I tillegg er en fortsettelse av programmet et sterkt ønske fra NSFs trenernettverk for kvinner.
Mentorprogrammet i 2024

Vi har plass til seks trenere som får tildelt hver sin mentor for personlig oppfølging.

Hvem kan søke?

Vi ser etter kvinnelige svømmetrenere som har langsiktige trenerambisjoner.

Tidsramme 2024:
 • Midten av mars (etter oppstartsmøte) – midten av desember.

 

Mål for mentorprogrammet:

Hovedmål:

 • Gi trenere egenutvikling og utvikling på ønskede områder. Mentorprogrammet skal gi økt motivasjon og inspirasjon til å satse mot en trenerkarriere.

Kortsiktig

 • Treneren har større forståelse for hva som skal til for å nå sine ambisjoner som trener
 • Treneren har større forutsetninger for å håndtere ulike utfordringer på en hensiktsmessig måte
 • Treneren har økt bevissthet rundt hvordan opprettholde en «sunn balanse» som trener
 • Treneren har økt motivasjon til å satse på en trenerkarriere eller til å fortsette som trener i lang tid

Langsiktig

 • Treneren fortsetter i trenerrollen i lang tid

 

Kandidaten får:

 • Utvidet nettverk
 • Nye erfaringer og perspektiv på trenerrollen
 • Faglig utbytte
 • Verktøy for ledelse og trenerrollen

 

Samlinger

Det er obligatorisk deltakelse på tre samlinger med de andre trenerne og mentorene i programmet. Fellessamlingene vil skje to ganger digitalt, og en gang som fysisk samling i løpet av Trener/lederkonferansen (30. august-1. september i Lillestrøm). Det er en forutsetning at klubb vil gi trener økonomisk støtte til deltakelse på konferansen. På samlingene vil det gis faglig påfyll i relevante emner og rom for erfaringsdeling. Det arrangeres i tillegg obligatorisk, digitalt oppstartsmøte både for trenere og for mentorer.

 

Datoer for oppstartsmøte og samlinger:

 • Digitalt oppstartsmøte: tirsdag 12. mars, kl. 13-14
 • Digital fellessamling 1: onsdag 24. april, kl. 09-12
 • Fysisk samling i løpet av Trener/lederkonferansen: informasjon kommer nærmere (må sees i samsvar på konferanseprogram).
 • Digital fellessamling 2: onsdag 6. november, kl. 09-12

 

Hvem er mentorene?

Trenerne matches med hver sin mentor basert på hva treneren ønsker bistand til. Eksempler på dette være konkurranseanalyser, kommunikasjon med utøvere, treningsplanlegging, tilpasning av familieliv med treneryrket, osv. Vi vil finne en mannlig eller kvinnelig mentor innen coaching fra svømming eller en annen idrett som vi mener kan bistå på områdene som oppgis i søknaden. Det stilles krav om minimum ti kontaktpunkter (fysisk/digitalt/telefon) mellom trener og mentor. Tre til fire av disse bør være i treners arbeidsmiljø hvor mentor har mulighet til å observere trener.

Det er viktig å merke seg at vi ikke i alle tilfeller kan tilpasse kort geografisk avstand mellom trener og mentor. NSF gir ikke økonomisk støtte til å fysiske møter. Hvis trener har behov for fysiske møtepunkter må dette dekkes av treners klubb eller trener selv, evt planlegge møtepunkter hvor både mentor og trener mer naturlig kan møtes, feks i forbindelse med konkurranser eller leir hvor begge parter deltar eller lettere kan møtes. Både trener og mentor bes i slike tilfeller om å være kreative, men hvor trener tar initiativ.

 

Søknadsfrist: 18. februar

Søknadsskjema finner du her ved å klikke her.

OBS: I tillegg til søknad må trenerens klubb skrive et anbefalingsbrev. Dettes må leveres innen søknadsfrist for at søknaden skal være gyldig. Se dokumentet “Mal for anbefalingsbrev” litt lengre ned på siden, under “Lenker og filer”.

 

Søkere får svar i slutten av februar. Vi ønsker alle søkere lykke til!

 


Spørsmål? Ta kontakt med Ingrid Lægreid

 

Foto: Andreas Bergmann

X