go up

Ny kompensasjonsordning klar

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no.

 

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra.

 

Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

 

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Søknadsskjemaet åpnet i dag. Her søker du: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

 

Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen her: https://lottstift.no/…/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for…/

X