go up

Ny GE18 – bestemmelser om barneidrett

NIF vedtok på Idrettstinget i 2015 nye bestemmelser om barneidrett.  Under Svømmetinget i Bergen 23. april 2016 ble det vedtatt endringer i GE 18 (Stevner) for å tilpasse seg de nye aldersgrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser.

På siden for lover og regler finnes nå følgende dokumenter:

  • Ny GE18
  • Lovutvalgets kommentarer til ny GE18
  • Tillegg til GE18 for grenene stup, synkronsvømming og Vannpolo

 

For øvrig:
Protokoll fra Forbundstinget og oppdatering av alle lover og regler publiseres så snart det er klargjort og godkjent.

X