go up

NSFs Virksomhetsplan 2022-2025

NSF har sendt ut invitasjon på mail til alle sine klubber og kretser om KICK OFF-møte for Virksomhetsplanen for 2022-2025. Møtet avholdes onsdag 29. september kl. 2000-2030.

Tingperioden for Norges Svømmeforbund (NSF) varer i 3 år. For hver tingperiode utarbeides det en ny Virksomhetsplan som er NSFs styringsverktøy for den kommende tingperioden.

Dette Teams-møtet starter prosessen med å utarbeide ny Virksomhetsplan. Møtet varer i kun 30 minutter og vi ønsker at styremedlemmer i klubber og kretser logger seg på.

Målet med møtet er å sette i gang tankeprosessen rundt Virksomhetsplanen. Det er viktig at dere i klubber og kretser bruker stemmene deres. Virksomhetsplanen skal tydelig vise hva NSF skal prioritere den neste tingperioden. Det får vi kun til om dere bidrar med deres innspill.

To uker etter Teams-møtet vil alle klubber få tilsendt et spørreskjema med ulike spørsmål angående ny Virksomhetsplan. Vi ønsker at klubben har et styremøte for å svare på spørreskjemaet. Det blir en fire ukers svarfrist.

 

Møtet starter kl. 2000. Logg gjerne på ti minutter i forkant.

Vel møtt!

X