go up

NSFs Virksomhetsplan 2022-2025

NSFs Forbundsstyre har i dag (14.10) sendt ut et spørreskjema på mail til alle klubber og kretser som en del av arbeidet mot en ny virksomhetsplan. Her blir det gitt innspill til ny Virksomhetsplan hvor frist for innsending av svar er 11. november. Vi håper på så mange og så fyllestgjørende svar som mulig. Det er kun ett svar pr klubb/krets.

 

Har din klubb/krets ikke mottatt mail? Sjekk hvilken mail som er registrert hos dere i Min Idrett og evt be oss om å sende dere spørreskjema på nytt.

X