go up

NSF var representert på NIPA

I arbeidet med å skape bedre rammer for våre grener og medlemmer, er Norges Svømmeforbund bevisst på å engasjere seg politisk der det er relevant.  

NSF var representert ved vår visepresident, Linda Myrset Dønnem, på Nasjonal Idrettspolitisk Arena (NIPA) på Ørland forrige uke.

NIPA er en årlig møteplass for norsk idrett der idrettspolitikk står i fokus. NIPA er forankret på styre- og ledelsesnivå i Norges Idrettsforbund og i særforbundene

Viktige temaer tas opp

På NIPA ble viktige temaer som utviklingen og utfordringene norsk idrett står overfor etter covid tatt opp, og under en paneldebatt med politikere, LO-leder, representanter fra idrettskretser og særforbund ble både anleggssaker og økende utgifter i klubbdriften fremhevet.

Særlig er problemet med mangel på anlegg en kjernesak i NSF, og vi er glade for at politikerne anerkjenner behovet for flere anlegg.

Videre inkludert var temaer om hvorvidt Norge skal arrangere flere store mesterskap, landslagsmodellen og hvordan denne utfordres av utøvere som velger bort landslag og et mer markedsstyrt samfunn som krever mye eksponering av utøverne.

Alt i alt en god konferanse med gode tema og ikke minst en god plass for NSF å diskutere med andre deltakere og talere i pausene og på kvelden. Nå fortsetter arbeidet med å fremme sakene som NSF har øverst på den politiske dagsorden, sier Visepresidenten.

X