go up

NSF kvalifisert til økt støtte fra World Aquatics

Norges Svømmeforbund er kvalifisert til økt støtte i 2023 fra Olympic Aquatic Support Programme (OASP).

Hvert år svarer nasjonale medlemsforbund på World Aquatics (tidligere kjent som FINA) Governance Survey som klargjør forbundenes struktur, regelverk og demokratiske prosesser. Poengsummen på denne undersøkelsen bestemmer størrelsen på den støtten som et forbund er kvalifisert til via OASP. Jo høyere poengsum et forbund oppnår, desto større støtte kan forbundet søke hos World Aquatics (WA). I 2022 fikk NSF en poengsum på 11/20 i undersøkelsen og kunne derfor søke om støtte på inntil USD 22.500. I 2023 er poengsummen steget til 15/20 som gir mulighet til støtte på opp til USD 25.000. Stigningen utløser en bonus på USD 5.000 og NSF er dermed kvalifisert til å søke USD 30.000 i støtte fra WA i 2023.

Olympic Aquatics Support Programme

OASP ble etablert i desember 2017 og er en støtteordning rettet mot WAs nasjonale medlemsforbund. Det er kun forbund som deltar i VM, VM-kortbane og junior-VM under WA som er berettiget til støtte via OASP. Målet med dette initiativet er å utvikle og styrke aktivitetene under de nasjonale medlemsforbundene i jakten på å forbedre organisasjonen og profesjonaliteten i forbundene og hos utøverne deres.

Støtten som tildeles må brukes til å finansiere prosjekter relatert til et eller flere av følgende emner:
 • bygging, oppussing eller vedlikehold av anlegg
 • kjøp eller leie av utstyr
 • administrasjonsgebyr
 • teknologiressurser (nettsted, online rangering og database)
 • teknisk support
 • utdannelse og opplæring av utøvere, trenere og funksjonærer
 • iscenesettelse og deltakelse på nasjonale og internasjonale konkurranser
 • talentutvikling

 

Midler øker muligheter og kompetanse

Totalt sett har WA så langt innvilget støtte på USD 115.151. Dersom NSF innvilges maksimal støtte i 2023, har WA gitt NSF økonomisk støtte på nærmere 1.400.000 kroner.

Tore de Faveri, leder av NSFs fagavdeling, er veldig fornøyd med denne støtten.

«I tillegg til egenfinansiering fra NSF har støtten fra WA gitt oss muligheten til å jobbe med gode utviklingsprosjekter både for bredde og topp, og på tvers av våre idretter.»

 

Siden 2018 har NSF fått støtte til følgende:
 • Innkjøp av Biosen C-Line for måling av laktat og glukose.
 • Innkjøp av videovogn for filming langs bassengkanten både over og under vann.
 • Innkjøp av kamerautstyr.
 • Utvikling og implementering av online test-database for trenere.
 • Første NM i Beach Polo som dessverre ble avlyst, men der ble utdannet 14 nye dommere som fremdeles har bidratt til miljøet siden.
 • Støtte til første NM i Open Water.
 • Video-analyse software, populært kalt «Haljand-systemet».
 • Hjertefrekvens-måleutstyr, Freelap-system.
 • Deler av en stilling innenfor utvikling av stupidretten.
 • Innkjøp av VO2 Master for måling av maksimalt oksygenopptak hos utøvere.
 • Etablering av prosjektet «Flere kvinnelige trenere». Prosjektet utvides i 2023 bl.a. med et mentorprogram som også finansieres gjennom World Aquatics-midlene.
X