go up

NSF inspirerer internasjonalt med prosjektet “Flere kvinnelige trenere”

NSFs prosjektgruppe har vært på studietur og konferanse i regi av LEN og Universitetet i Leipzig. NSFs prosjekt hylles av World Aquatics (det internasjonale svømmeforbundet).

De fem trenerne bistår NSF og prosjektleder i arbeidet for bedre kjønnsbalanse blant svømmetrenere på de høyere nivåene. Gjengen fra Norge markerte seg positivt på konferansen, fikk faglig påfyll, møtte trenere fra flere deler av verden, og fikk snakket med World Aquatics som finansierer NSFs prosjekt.

Foto: Luana Cristina dos Santos Held/ LEN 

“Bridging the gap between science and training”

Konferansen ble arrangert som et “satelitt-event” i forkant av den mer etablerte: BIOMECHANICS AND MEDICINE IN SWIMMING. Anerkjente forskere og trenere i miljøet holdt interessante innlegg, blant annet tidligere svømmer og trener James Gibson. Gibson jobber også i utviklingsavdelingen til World Aquatics og skrøt av NSFs prosjekt da vi snakket med ham (se bildet øverst i saken). Han er enig i at et “vinnerlag” trenger å ha begge kjønn representerte, og at det må jobbes med å skape komplementære team.

Et team trenger ulike mennesker med ulike kompetanser – James Gibson.

Prosjektet inspirerer World Aquatics

NSF har for tredje år på rad mottatt midler fra World Aquatics til å iverksette tiltak for å nå ut til og påvirke både kvinnelige trenere og kulturen i NSFs klubber. På Teams-møte med Vita Balsyte, som er NSFs kontaktperson i World Aquatics, forteller hun at NSFs prosjekt virkelig skilte seg positivt ut fra resten av søknadene. Problemstillingen om skjev kjønnsbalanse blant trenere på de høyere nivåene er langt ifra unik i verden, og World Aquatics ønsker å lære mer av Norges “modell” slik at andre land kan få inspirasjon til å arbeide for bedre kjønnsbalanse blant trenere i andre land.

Bilde fra Teams-møtet med NSFs kontaktperson i World Aquatics. Trenerne svarer på hva de tror er årsaken til at det er en skjevfordeling i kjønn blant trenere på de høyere nivåene. 

Motiveres til videre arbeid

Prosjektgruppen er godt fornøyde med utbyttet av turen – med faglig påfyll, lovord, nye kontakter, ny inspirasjon og iver til å fortsette og utvikle prosjektet!

F.v: Alma Moen (trener i Grimstad SK), Andrea Kittelsen (trener i Lambertseter SK), Ida Sandin (trener i Triton Lillestrøm), Tiril Rist Jensen (trener i Sandnes SK), Vera Nowbuth-Thoresen (trener i Kirkenes SK) og Ingrid Lægreid (prosjektleder i NSF).

 

NSFs tiltak i 2023 for å påvirke til økt kjønnsbalanse blant trenere på de høyere nivåene:

  • Trenernettverk for kvinner – arrangere samlinger for alle trenere, uavhengig av nivå og ambisjoner
  • Prosjektgruppe bestående av fem ambisiøse trenere – ansvar for å arrangere samlinger for trenernettverket, samt gir innspill til NSF
  • Gratis Trener 2 utdanning – for kvinnelige trenere som blir tatt opp til programmet (tidligere også Trener 3, men ble ikke arrangert i 2023)
  • Foredragsholdere på NSFs konferanser – utdanne og bevisstgjøre klubber på tema som bl.a rekrutteringsprosesser, viktigheten av komplementære team, og ivaretakelse av trenere. 
  • Mentorprogram for kvinnelige trenere (nytt tiltak i 2023)
X