go up

NSF fremmer Tom Tvedts kandidatur som fortsatt idrettspresident

Norges Svømmeforbund ønsker å fremme Tom Tvedts kandidatur som fortsatt idrettspresident i Norges Idrettsforbund (NIF).

 

Vi har respekt for den jobben valgkomiteen I NIF har lagt ned med tanke på alle faktorer som skal tas hensyn til, men er uenig i konklusjonen.

 

Tom Tvedt har stått oppreist som president for idrettsorganisasjonene i en utfordrende periode.
Han har sammen med det sittende styret vært gjennom en mediestorm som norsk idrett aldri tidligere har opplevd. Det at NIF over lengre tid har brukt fellesskapets penger feilaktig er nå historie; nye retningslinjer er vedtatt og etablert i tingperioden. Det er noe vi alle er godt fornøyd med.

 

Norges Svømmeforbund kjenner ikke igjen den Tom Tvedt slik deler av norsk media fremstiller ham. Han har etter vår mening vist seg som en inkluderende president som både lytter og utfordrer oss som idrettsorganisasjon, og han har et verdigrunnlag som vi mener er til det beste for norsk idrett.

 

Ser vi på noe av det som er oppnådd i disse fire årene med Tom Tvedt som president, så er det veldig mye positivt. For å nevne noe:

  • Det har aldri vært mer ressurser direkte til klubber/idrettslag gjennom lokale aktivitetsmidler, Grasrotandel, momskompensasjon og midler til bygging av idrettsanlegg.
  • Det har aldri vært flere medlemmer i norsk Idrett.
  • Det har aldri vært bedre toppidrettsresultater.
  • Det har vært tidenes løft innenfor Paraidretten.
  • Etablering av NM–Veka, som har en stor betydning for mangfoldet i norsk idrett.
  • Det har vært gjennomført er storstilt omorganisering i den administrative ledelsen av Norges idrettsforbund.
  • Modernisering og digitalisering av vår idrettsorganisasjon er påbegynt.

 

 

Norges Svømmeforbunds styre mener at Tom Tvedt er den rette til å lede Norges Idrettsforbund i de neste fire årene.

 

 

Cato Bratbakk, President i Norges Svømmeforbund. Foto: NSF

 

Med vennlig hilsen
Cato Bratbakk
President Norges Svømmeforbund
cato@medley.no
9481 8169

 

X