go up

NSF faser ut instruktør-begrepet

NSF faser ut instruktør-begrepet og vil framover bruke trener som tittel på aktivitetslederne i klubbene. Hensikten med å avvikle instruktør-begrepet er blant annet ønsket om å skape en bedre kobling mellom opplærings- og treningsgrupper i klubbene.

Samtidig skal initiativet synliggjøre at alle aktivitetsledere i NSF jobber fra den samme utviklingstrappen og mot de samme målene. Det er dermed ingen grunn til å skille mellom instruktører og trenere.

Dette er et initiativ som har modnet over tid i samtale med klubber, ledere, trenere og instruktører, så nå har vi tatt steget og skaper endringen i tittelen, sier fagansvarlig i NSF Tore de Faveri.

Innholdet i utdanningstilbudet under NSF vil forbli det samme. Eneste endring blir tittelen på utdanningene og de som tar den. For NSF er det en naturlig utvikling og et resultat av at utdanningen til instruktører inneholder elementer fra coaching, på samme måte som NSFs trenerkurs inneholder elementer fra instruksjon. En trener bruker ulike undervisningsmetoder avhengig av hvem målgruppa er; noen ganger med vekt på instruksjon, andre ganger mer oppdagende metode med coachende tilnærming. Derfor er det også naturlig at alle har trenertittel, og håpet er at dette kan bidra til at alle som leder opplæring og trening føler seg likeverdige og inkludert i klubbene.

X