go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 24. mars: Nasjonale retningslinjer som gjelder fra 25. mars.

 • Organisert idrettsaktivitet innendørs er forbudt for voksne
 • Avstandskrav er økt fra 1m til 2m. Barn og unge kan unntas fra avstandsregelen når det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Alle arrangementer som er planlagt i perioden 25. mars til 12. april bør avlyses
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt

NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Oppdatering 12. mars:

 • Endret poengkrav for toppidrett svømming fra 650 til 600 poeng.
 • Presisering for lokale konkurranser og bruk av dommere fra andre kommuner enn der konkurransen arrangeres.

 

Spesifisering 4. mars: Det er lagt inn en spesifisering rundt regler for .om arrangementer og konkurranser.

 • NB! Det er et generelt forbud i covid-19-forskriften mot arrangementer. Noen unntak for barn og unge under 20 år gjelder. Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak. 

 

Oppdatering 24. februar: Nasjonale retningslinjer for idrett som gjelder fra og med 23. februar:

Det er nå tillatt å ha konkurranser og arrangementer igjen for barn og ungdom.

 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner.
 • For innendørs arrangementer for barn og unge under 20 år kan det delta 50 personer inkludert utøvere, trenere, støtteapparat og foresatte. (Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer (eks. dommer) eller foresatte som er arrangører.)
 • NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

For tidligere endringer i koronavettreglene se endringslogg.

 

X