go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 18. juni: Nasjonale retningslinjer som gjelder fra søndag 20. juni kl. 12.00.

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. For konkurranser utenfor region/krets gjelder 1-metersregelen.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs. Anbefalt gruppestørrelse er inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • Innendørs arrangementer: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
 • Utendørs arrangementer: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)’
 • NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Oppdatering 27. mai: Nasjonale retningslinjer som gjelder fra 27. mai.

 • 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som samler deltakere fra flere kommuner.
 • 50 personer på innendørs arrangement for voksne, men dette er anbefalt å utsettes/avlyses inntil videre.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.
 • NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

For tidligere endringer i koronavettreglene se endringslogg.

 

X