go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 14. oktober: Reglene er oppdatert etter ny Smittevernveileder for idrett som kom 12. oktober.

 • For idretter som krever nærkontakt under aktiviteten kan voksne over 20 år avvike fra 1m kravet under trening. Dette gjelder vannpolo og synkronsvømming i region øst. Voksne må fremdeles ha 1m avstand under pauser og før/etter trening. Det må fremdeles være 1m avstand under konkurranser.
 • Utøvere på barneskolealder må ikke ha 1m avstand i pauser og før/etter trening hvis de er i faste treningsgrupper.
 • Utøvere på ungdomsskole og videregående alder må ha 1m avstand ved pauser og før/etter trening, men kan avvike fra 1m under trening hvis det er nødvendig for å gjennomføre treningen.
 • Det er mulig med konkurranser utendørs for inntil 600 personer fordelt i kohorter på inntil 200 personer på samme sted. Det må være minst 2m avstand mellom kohortene og minst 1m avstand mellom personene i kohorten. Det er fremdeles grense på 200 personer på konkurranser innendørs.

NB! Vær oppmerksom på at din kommune kan ha strengere regler enn våre koronavettregler. Hver klubb må forholde seg til lokale regler også.

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

 

Oppdatering 1. oktober: Reglene er oppdatert etter ny Smittevernveileder for idrett som kom 25. september.

Det innebærer blant annet at trafikklysmodellen er tatt vekk. Det er lagt til info om smitteverntiltak som kan være aktuelle å anbefale ved økt smitterisiko, samt at det kan komme lokale regler i kommuner med utbrudd. Presisering at treningskamp uten publikum innenfor et idrettslag ikke er et arrangement. Tillegg til disse viktige endringene: 

 • Endring i område for avvik fra avstandskrav under konkurranser for de under 20 år:
  • For svømming: det er nå mulig at de under 20 år kan avvike fra 1m regel under konkurransen hvis det er med deltakere fra samme LÅMØ region. Tidligere var området idrettskrets.
  • For stup, synkronsvømming, vannpolo og Open Water: det er nå mulig at de under 20år kan avvike fra 1m regel under konkurransen på alle konkurranser i Norge. Det er ingen regioner for disse grenene. Tidligere var området idrettskrets. 
 • Presisering at avvik fra 1m regel for de under 20 år på trening gjelder kun under selve aktiviteten, ikke under pauser, før eller etter.
 • Presisering at avvik fra 1m regel for de under 20 år i samme region på konkurranser gjelder kun under selve utførelsen av konkurransen, ikke før eller etter, eks. på tribuner, i dusj og garderober.

Det er også laget elektronisk løsning på medley.no for å registrere personer som er tilstede på konkurranser, i tilfelle smittesporing skulle være aktuelt. Les mer her. 

 

Oppdatering 3. september: Norges Svømmeforbund oppfordrer alle utøvere på 13 år og eldre, foresatte til utøvere på 12 år og yngre, samt trenere, ledere, funksjonærer, tillitsvalgte og ansatte til å gjennomføre Idrettens Koronavettkurs.

Reglene er også oppdatert med tydeliggjøring av at smittevernansvarlig kan være trener hvis det kun er én gruppe av gangen i anlegget, at det kan være flere enn én gruppe på 20 i anlegget samtidig og at arrangører må begrense deltakelse på konkurranser ut fra hva som er gjennomførbart i anlegget.

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

 

Oppdatering 18. august: Noen endringer er gjort i reglene, eks. er det lagt til info om at klubb må kontakte NSF ved bekreftet smitte i klubb, det er tillatt å la utstyr ligge igjen i anlegg mellom treninger hvis dette kan oppbevares utilgjengelig for andre og vaskers før/etter bruk, og det er tydeliggjort at man må ha oversikt over deltakere for å rakst kunne drive smittesporing. Klubber med arbeidsgiveransvar må også lage en risikovurdering for smitte med link til Arbeidstilsynet. Det er også presisert at barn og unge kan drive med flere idretter per uke.

I tillegg er det oppdaterte veiledningshefter. Nå er det ett hefte for trening og ett hefte for arrangementer/konkurranser og samlinger. Alle klubber oppfordres til å lese igjennom begge heftene. Spesielt klubber som skal arrangere konkurranser/samlinger.

Oppdatering 4. august: Under idrettsarrangement er reglene tydeliggjort med at deltakere under 20 år kan konkurrere uten krav til 1m avstand hvis deltakelsen på konkurransen kun er for personer i samme idrettskrets. Er det med utøvere fra andre idrettskretser, må 1m avstand opprettholdes uansett alder. Oppdatert veiledningshefte med mer tips til arrangering av konkurranser kommer så snart som mulig.

 

Oppdatering 1. juli: Under idrettsarrangementer er det lagt til regel som at fra 1. august kan konkurranser for de under 20 år gjennomføres uten krav til 1m avstand, hvis aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Det er også lagt til en oppfordring om at alle bes forholde seg til helsemyndighetenes råd for reiser til utlandet.

 

Oppdatering 15. juni: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er oppdatert for arrangementer, etter at Covid-19 forskriften ble endret 15.06.20. Det er nå åpnet opp for arrangementer for inntil 200 personer, med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper.

 

Oppdatering 29. mai: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er nå oppdatert ut fra ny smittevern for idrett som ble publisert 28.05.20.

Klubber må sette seg inn i koronavettreglene, smittevern for idrett fra Helsedirektoratet, samt regler som egen kommune og anleggseier setter for bruk av svømmeanlegg. Det er viktig med god dialog med kommune og anleggseier slik at gjennomføringen av treningen kan gjøres ut fra gjeldene regler.

Les Norges Svømmeforbund sine koronavettregler.

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund vil oppdateres fortløpende når retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres. Pass på at dere alltid har siste oppdaterte versjon av koronavettreglene! 

 

 

Torsdag 7. mai kom den gledelige nyheten fra myndighetene om at svømmehaller kan åpne for organisert aktivitet fra 1. juni.

I forbindelse med dette har Norges Svømmeforbund laget koronavettregler som klubber må forholde seg til i forbindelse med gjennomføring av trening. Disse reglene gjelder for alle våre grener, inkludert opplæring.

Veiledningshefte til klubber og forslag til organisering i basseng finnes på samme side som koronavettreglene.

Vi oppfordrer klubber til å planlegge oppstart av trening i basseng på en skånsom og rolig måte. Gode råd og tips for oppstartstreningen vil publiseres på svomming.no.

X