go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 1. juli: Under idrettsarrangementer er det lagt til regel som at fra 1. august kan konkurranser for de under 20 år gjennomføres uten krav til 1m avstand, hvis aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Det er også lagt til en oppfordring om at alle bes forholde seg til helsemyndighetenes råd for reiser til utlandet. For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

 

Oppdatering 15. juni: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er oppdatert for arrangementer, etter at Covid-19 forskriften ble endret 15.06.20. Det er nå åpnet opp for arrangementer for inntil 200 personer, med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper.

 

Oppdatering 29. mai: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er nå oppdatert ut fra ny smittevern for idrett som ble publisert 28.05.20.

Klubber må sette seg inn i koronavettreglene, smittevern for idrett fra Helsedirektoratet, samt regler som egen kommune og anleggseier setter for bruk av svømmeanlegg. Det er viktig med god dialog med kommune og anleggseier slik at gjennomføringen av treningen kan gjøres ut fra gjeldene regler.

Les Norges Svømmeforbund sine koronavettregler.

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund vil oppdateres fortløpende når retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres. Pass på at dere alltid har siste oppdaterte versjon av koronavettreglene! 

 

 

Torsdag 7. mai kom den gledelige nyheten fra myndighetene om at svømmehaller kan åpne for organisert aktivitet fra 1. juni.

I forbindelse med dette har Norges Svømmeforbund laget koronavettregler som klubber må forholde seg til i forbindelse med gjennomføring av trening. Disse reglene gjelder for alle våre grener, inkludert opplæring.

Veiledningshefte til klubber og forslag til organisering i basseng finnes på samme side som koronavettreglene.

Vi oppfordrer klubber til å planlegge oppstart av trening i basseng på en skånsom og rolig måte. Gode råd og tips for oppstartstreningen vil publiseres på svomming.no.

X