go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 2. august: Nasjonale retningslinjer som gjelder fra mandag 2. august

  • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Voksne i breddeidretten kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs. Voksne er unntatt fra kravet om 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Oppdatering 18. juni: Nasjonale retningslinjer som gjelder fra søndag 20. juni kl. 12.00.

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs. For konkurranser utenfor region/krets gjelder 1-metersregelen.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørsUnntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Innendørs arrangementer: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
  • Utendørs arrangementer: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
  • Anbefalt gruppestørrelse for alle aldersgrupper er inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Det kan være flere grupper til stede samtidig så lenge de holder minst 2 meter avstand mellom gruppene (ny 23.06.21)
  • Anbefalingen om å begrense deltakelse i flere idrettsaktiviteter er fjernet (ny 23.06.21)

 

NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

For tidligere endringer i koronavettreglene se endringslogg.

 

X