go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 29. mai: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er nå oppdatert ut fra ny smittevern for idrett som ble publisert 28.05.20.

Klubber må sette seg inn i koronavettreglene, smittevern for idrett fra Helsedirektoratet, samt regler som egen kommune og anleggseier setter for bruk av svømmeanlegg. Det er viktig med god dialog med kommune og anleggseier slik at gjennomføringen av treningen kan gjøres ut fra gjeldene regler.

Det er også laget koronavettregler for gjennomføring av Open Water arrangement. Regler for arrangement for andre grener kommer senere.

Les Norges Svømmeforbund sine koronavettregler.

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund vil oppdateres fortløpende når retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres. Pass på at dere alltid har siste oppdaterte versjon av koronavettreglene! 

 

 

Torsdag 7. mai kom den gledelige nyheten fra myndighetene om at svømmehaller kan åpne for organisert aktivitet fra 1. juni.

I forbindelse med dette har Norges Svømmeforbund laget koronavettregler som klubber må forholde seg til i forbindelse med gjennomføring av trening. Disse reglene gjelder for alle våre grener, inkludert opplæring.

Veiledningshefte til klubber og forslag til organisering i basseng finnes på samme side som koronavettreglene.

Vi oppfordrer klubber til å planlegge oppstart av trening i basseng på en skånsom og rolig måte. Gode råd og tips for oppstartstreningen vil publiseres på svomming.no.

X