go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 3. september: Norges Svømmeforbund oppfordrer alle utøvere på 13 år og eldre, foresatte til utøvere på 12 år og yngre, samt trenere, ledere, funksjonærer, tillitsvalgte og ansatte til å gjennomføre Idrettens Koronavettkurs.

Reglene er også oppdatert med tydeliggjøring av at smittevernansvarlig kan være trener hvis det kun er én gruppe av gangen i anlegget, at det kan være flere enn én gruppe på 20 i anlegget samtidig og at arrangører må begrense deltakelse på konkurranser ut fra hva som er gjennomførbart i anlegget.

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

 

Oppdatering 18. august: Noen endringer er gjort i reglene, eks. er det lagt til info om at klubb må kontakte NSF ved bekreftet smitte i klubb, det er tillatt å la utstyr ligge igjen i anlegg mellom treninger hvis dette kan oppbevares utilgjengelig for andre og vaskers før/etter bruk, og det er tydeliggjort at man må ha oversikt over deltakere for å rakst kunne drive smittesporing. Klubber med arbeidsgiveransvar må også lage en risikovurdering for smitte med link til Arbeidstilsynet. Det er også presisert at barn og unge kan drive med flere idretter per uke.

I tillegg er det oppdaterte veiledningshefter. Nå er det ett hefte for trening og ett hefte for arrangementer/konkurranser og samlinger. Alle klubber oppfordres til å lese igjennom begge heftene. Spesielt klubber som skal arrangere konkurranser/samlinger.

Oppdatering 4. august: Under idrettsarrangement er reglene tydeliggjort med at deltakere under 20 år kan konkurrere uten krav til 1m avstand hvis deltakelsen på konkurransen kun er for personer i samme idrettskrets. Er det med utøvere fra andre idrettskretser, må 1m avstand opprettholdes uansett alder. Oppdatert veiledningshefte med mer tips til arrangering av konkurranser kommer så snart som mulig.

 

Oppdatering 1. juli: Under idrettsarrangementer er det lagt til regel som at fra 1. august kan konkurranser for de under 20 år gjennomføres uten krav til 1m avstand, hvis aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Det er også lagt til en oppfordring om at alle bes forholde seg til helsemyndighetenes råd for reiser til utlandet.

 

Oppdatering 15. juni: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er oppdatert for arrangementer, etter at Covid-19 forskriften ble endret 15.06.20. Det er nå åpnet opp for arrangementer for inntil 200 personer, med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper.

 

Oppdatering 29. mai: Norges Svømmeforbund sine koronavettregler er nå oppdatert ut fra ny smittevern for idrett som ble publisert 28.05.20.

Klubber må sette seg inn i koronavettreglene, smittevern for idrett fra Helsedirektoratet, samt regler som egen kommune og anleggseier setter for bruk av svømmeanlegg. Det er viktig med god dialog med kommune og anleggseier slik at gjennomføringen av treningen kan gjøres ut fra gjeldene regler.

Les Norges Svømmeforbund sine koronavettregler.

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund vil oppdateres fortløpende når retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres. Pass på at dere alltid har siste oppdaterte versjon av koronavettreglene! 

 

 

Torsdag 7. mai kom den gledelige nyheten fra myndighetene om at svømmehaller kan åpne for organisert aktivitet fra 1. juni.

I forbindelse med dette har Norges Svømmeforbund laget koronavettregler som klubber må forholde seg til i forbindelse med gjennomføring av trening. Disse reglene gjelder for alle våre grener, inkludert opplæring.

Veiledningshefte til klubber og forslag til organisering i basseng finnes på samme side som koronavettreglene.

Vi oppfordrer klubber til å planlegge oppstart av trening i basseng på en skånsom og rolig måte. Gode råd og tips for oppstartstreningen vil publiseres på svomming.no.

X