go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Oppdatering 19. januar: Nasjonale retningslinjer for idrett som gjelder fra og med 20. januar:

 • Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt.
 • Toppidrettsutøvere kan trene.
 • Voksne anbefales å ikke trene innendørs. De kan trene utendørs hvis krav om avstand opprettholdes.
 • Konkurranser, stevner og kamper skal utsettes. 
 • Les de oppdaterte reglene på siden med NSFs Koronavettregler, og les også regjeringens pressemelding.
 • NB! Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Oppdatering 4. januar:

All innendørs aktivitet er anbefalt midlertidig stanset fra og med 4. januar og frem til 18. januar, med unntak for toppidrettsutøvere. Dette er basert på nye regler og anbefalinger som kom fra regjeringen 3. januar. Norges Svømmeforbund oppfordrer alle våre klubber til å finne alternative treningsformer for sine utøvere utendørs, der man holder minimum 1 meter avstand og opprettholder alle smitteverntiltak. Evt. også ha digitale treninger med utøvere.  Sjekk ut vår side med tips til alternative treninger uten basseng.

Se mer på regjeringens side med info om nye nasjonale smitteverntiltak fra 03.01.21.

 

Oppdatering 19. november:

 • Norges Svømmeforbund har publisert sin definisjon på hvilke utøvere som går under begrepet toppidrett: “Utøvere på Norges Svømmeforbunds landslag (senior, junior og aldersbestemte landslag) og utøvere som har oppnådd 650 Fina 2019 poeng på den internasjonale poengtabellen.”

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

 

Oppdatering 9. november: Reglene er oppdatert med presiseringer i Smittevernveileder for idrett 9. november.

 • Endrede regler for arrangementer: Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

Oppdatering 2. november: Reglene er oppdatert med presiseringer i Smittevernveileder for idrett 30. oktober.

 • Presisering av avstandskrav ved arrangementer
 • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer (Covid-19-forskriften)
 • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
 • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
 • I tillegg har Smittevernveileder for idrett et nytt avsnitt om utsatte barn og unge. Der står følgende:

“Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien.

Pandemien kan ha endret deltagelse i fritids- og idrettstilbud. Trenere og ledere bør ha oppmerksomhet på frafall fra idrett, og dersom det er noen barn som ikke har vært på trening på en stund, kan idrettslaget ta kontakt med foresatte for å se på eventuelle løsninger slik at alle kan delta og oppleve idrettsglede.

Det kan være mange grunner til at barn ikke møter på trening, for eksempel ved sykdom i familier, utfordringer med logistikk, endrede arbeidsmønster eller økonomiske grunner.

Dersom det kan være økonomiske grunner til at noen ikke kommer på trening, bør idrettslagene ha et system for hvordan dette følges opp og synligjøre aktuelle støtteordninger på en god måte.”

 

Oppdatering 14. oktober: Reglene er oppdatert etter ny Smittevernveileder for idrett som kom 12. oktober.

 • For idretter som krever nærkontakt under aktiviteten kan voksne over 20 år avvike fra 1m kravet under trening. Dette gjelder vannpolo og synkronsvømming i region øst. Voksne må fremdeles ha 1m avstand under pauser og før/etter trening. Det må fremdeles være 1m avstand under konkurranser.
 • Utøvere på barneskolealder må ikke ha 1m avstand i pauser og før/etter trening hvis de er i faste treningsgrupper.
 • Utøvere på ungdomsskole og videregående alder må ha 1m avstand ved pauser og før/etter trening, men kan avvike fra 1m under trening hvis det er nødvendig for å gjennomføre treningen.
 • Det er mulig med konkurranser utendørs for inntil 600 personer fordelt i kohorter på inntil 200 personer på samme sted. Det må være minst 2m avstand mellom kohortene og minst 1m avstand mellom personene i kohorten. Det er fremdeles grense på 200 personer på konkurranser innendørs.

NB! Vær oppmerksom på at din kommune kan ha strengere regler enn våre koronavettregler. Hver klubb må forholde seg til lokale regler også.

 

 

For mer informasjon se NFSs Koronavettregler.

For tidligere endringer i koronavettreglene se endringslogg.

 

X