go up

Norges Svømmeforbund tar sterk avstand fra Russlands krigshandlinger

Norges Svømmeforbund tar sterk avstand fra Russlands krigshandlinger.

Vi vil umiddelbart oppfordre våre Europeiske og internasjonale organisasjoner til å flytte alle arrangementer ut av Russland og Hviterussland, forby idrettsutøvere fra Russland og Hviterussland å delta på arrangementer, og å fryse alle russiske representanter sine posisjoner i de internasjonale demokratiske organer frem til det er funnet en fredelig løsning.

Vår president Cato Bratbakk har allerede tatt initiativ til samtaler med det Nordiske Svømmeforbund og representanter i det Europeiske Svømmeforbund (LEN) om denne situasjonen fredag 25. februar.

For mer spørsmål ta kontakt med Cato Bratbakk på tlf 948 18 169.

X