go up

NORGES SVØMMEFORBUND SØKER KLUBBVEILEDERE

Norges Svømmeforbund (NSF) er, med sine 270 klubber og over 65.000 medlemmer, blant de 10 største særforbundene i Norge. Vår visjon er at «svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge». Dette gjenspeiles i et stort fokus på kompetanseheving og utvikling i alle organisasjonens ledd, både sportslig og organisatorisk. Vi har en rekke utøvere på internasjonalt toppnivå, og svært mange klubber har et meget godt drevet aktivitets- og treningstilbud. Klubbene er en helt sentral del av vår organisasjon, og klubbutvikling utgjør en stor del av den daglige driften i NSF sin administrasjon. Vi har en rekke tilbud som klubbene kan benytte seg av, og siden etterspørselen etter klubbutviklingstiltak er stor, søker vi nå etter flere klubbveiledere.

Her finner du mer informasjon om våre klubbutviklingstilbud:

http://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/klubb-og-ledelse/

Våre klubbveiledere jobber oppdragsbasert, og har omlag 5 oppdrag per år. Hvor mye hver enkelt veileder påtar seg av oppdrag varierer, men 2 oppdrag årlig er et forventet minimum. Oppdragene gjennomføres som regel på ettermiddager/ kvelder. Oppdrag i helger kan også forekomme.

Vi kan tilby deg fleksibilitet og interessante oppdrag, med gode muligheter for egen utvikling i veilederrollen. Som klubbveileder har du store muligheter til å bidra inn i klubbers vekst og utvikling, noe som igjen vil gi flere barn, ungdommer og voksne muligheten til å delta i gode aktivitets- og treningstilbud. Du vil få den opplæring og oppfølging du trenger for å kunne være dyktig og trygg i rollen som veileder.

Vi søker deg som har kompetanse innenfor områdene organisasjonsutvikling/ ledelse/ formidling/ veiledning/ coaching eller liknende. Det er en fordel å kjenne til norsk idrett og/ eller norsk svømming.

For å lykkes som klubbveileder er det viktig at du har relevant kompetanse, liker å jobbe prosess- og utviklingsorientert, liker å jobbe med mennesker, har forståelse for hva veilederrollen innebærer, samt har et ønske om å bidra til at enda flere kan få delta i et godt aktivitets- og treningstilbud i sitt nærmiljø.

Klubbveiledere må levere oppdatert politiattest ved oppstart av avtaleperiode.

 

For innsending av søknad og spørsmål, ta kontakt med:

Kari Leer Backe-Hansen

kari@svomming.no

Tlf 98 22 19 34

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

X