go up

Norges Svømmeforbund inngår samarbeid med Redd Barna

Norges Svømmeforbund har i dag signert en avtale med Redd Barna om opplæringsprogrammet «Trygg på trening».

Norges Svømmeforbund er opptatt av at alle våre medlemmer skal oppleve mestring, glede og trivsel i trygge rammer i våre klubber. Samarbeidet med Redd Barna om opplæringsprogrammet «Trygg på trening» vil være et bra tilskudd i vårt arbeid med å utdanne våre instruktører, trenere og tillitsvalgte i hvordan de på best mulig måte kan sikre at våre utøvere blir sett, og at de opplever trygge voksne.

Gjennom høsten og vinteren har vi hatt tett dialog med Redd Barna med mål om å tilpasse «Trygg på trening» slik at alle i vår organisasjon opplever opplæringsprogrammet som relevant for vår hverdag. Vi tror at dette kan bidra til gode diskusjoner og refleksjoner om hvordan vi best mulig kan drive vår aktivitet på en trygg og god måte, og sikre at våre medlemmer opplever våre klubber som et godt sted å være.

Vi har et sterkt ønske om at så mange som mulig av våre instruktører, trenere og tillitsvalgte skal få muligheten til å gjennomgå «Trygg på trening». Allerede under Instruktørkonferansen 8. februar vil 200 av våre instruktører gjennomgå opplæringen, og vi fortsetter på Kompetansehelga helgen 17.-19. april hvor ytterligere rundt 300 personer får mulighet til å gjennomgå «Trygg på trening». Når disse to konferansene er gjennomført har vi fått et godt grunnlag for videre arbeid med «Trygg på trening» i våre medlemsklubber.

X