go up
NSF stup mann på stupebrett

Norges Olympiske akademi for deg mellom 18 og 29 år – søknadsfrist 17.juni!

Norges idrettsforbund arrangerer hvert år Olympisk akademi, som er en møteplass for unge ledere i idretten.

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 4. – 7. august 2016. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent med hverandre på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Målet er å fremme idrettens verdier og å fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten.

Les mer om Norges Olympiske Akademi her!

5 gode grunner til å søke om plass!

Alle svømmeklubber bør jobbe planmessig og strategisk med engasjert klubbungdom. Ungdom representerer både nåtid og fremtid, og er en viktig ressurs for klubbens drift og utvikling. Ungdom kan ha flere ulike roller og funksjoner i klubben. Ungdom kan for eksempel være instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte. I klubbens arbeid med ungdom, bør det både være fokus på å gi ungdommen kompetansehevende tilbud, samt gi dem ansvar og givende jobber og oppgaver. Det bør være naturlig å tilby engasjert klubbungdom deltakelse på NSF sine ungdomstilbud, som Samling for unge ledere, trenere og dommere og Lederkurs for ungdom

 

 

X