go up

NM langbane – format for gjennomføring

Den generelle smittesituasjonen i Norge, og kontroll over pandemien går riktig vei.
Dette har gjort at regjeringen har innført trinn 3 i gjenåpningsplanen, og dette innebærer lettelser i restriksjoner for arrangementer. I den anledning har smittevernoverlege i Bergen kommune samt Folkehelseinstituttet blitt konsultert, og det har på bakgrunn av dette blitt vedtatt et format for NM langbane i Bergen lørdag 3. – tirsdag 6.juli 2021 som gir noen endringer i forhold til tidligere annonsert.

 

Formatet blir som følger:

1: Stevnet planlegges gjennomført med forsøk og finaler.

De nye retningslinjene vil tillate at strukturen på stevnet blir en del nærmere det som var formatet før pandemien, dvs. med forsøk på formiddagen og finaler på ettermiddagen.

Forsøksavdelingene vil starte kl. 09.00 alle dager.

Starttidspunkt for finaleavdelingene vil bli annonsert sent onsdag 23. juni (når alle påmeldinger er registrert). Det tilstrebes å få til en så tidlig finaleavdeling som mulig siste stevnedag uten at dette går ut over det sportslige.

 

2: Det vil bli arrangert seniorstafetter.

Seniorstafetter vil bli avholdt som direkte finale. Det blir ingen juniorstafetter på NM langbane 2021.

OBS!

Det har blitt oppdaget feil i kvalifikasjonskravene på stafettene i innbydelsen til NM langbane. De samme kravene ligger også i stevneoppsettet på medley.no. Korrekte krav har vært tilgjengelig på kvalifikasjonskravsiden på svomming.no.

Innbydelsen og stevneoppsettet er nå korrigert, de oppdaterte kravene er lettere enn de som først ble publisert. Det gis en uke lenger frist for klubber som vil melde på lag innenfor de oppdaterte kravene. Fristen for å melde på stafettlag blir derfor 29. juni.

 

3: Svømmere, trenere og ledere må ta en koronatest tidligst 72 timer før stevnet, og kunne fremvise negativt prøvesvar på denne.

Ved registrering i AdO arena ved første gangs ankomst må man kunne fremvise dokumentasjon på minst ett av følgende punkter:

  1. Negativ PCR prøvesvar ikke eldre enn 72 timer ved innregistrering i AdO arena.
  2. Gjennomgått vaksinasjon, 2 doser.
  3. Gjennomgått vaksinasjon 1 dose mer enn 3 uker før stevnestart.
  4. Gjennomgått koronainfeksjon siste 6 mnd.

Dette betyr at alle som ikke faller under punkt 2 til 4 må legge inn tid til en test før reise til Bergen. Bestill koronatest på lokal teststasjon.
Ankommer man AdO til innsvømming fredag kveld betyr det at testen må være tatt tidligst tirsdag kveld.

Samtlige kan skrive ut koronasertifikat fra Helsenorge.no som dokumentasjon.

 

4: Innsvømming vil bli puljevis.

For å begrense antall samtidige svømmere på innsvømming vil det bli satt opp puljer slik at klubber svømmer inn på oppsatte tider.


5: Infomøte.

Det vil avholdes infomøte noen dager i forkant av mesterskapet. Mer informasjon kommer om dette senere.

 

6: Åpning av stevnet vil bli i forkant av første forsøksavdeling, lørdag 3. juli.

 

7: Publikum.

Det åpnes ikke opp for publikum på stevnet, alle som skal inn i hallen må ha akkreditering.

 

Vi ser frem til et godt NM langbane i Bergen.

Selv om vi pr i dag ser en bedring i situasjonen rundt pandemien vil vi presisere at det fortsatt er viktig at hver og en gjør sitt til at stevnet blir et smittefritt arrangement.

Hold avstand, vask hender og ha respekt for retningslinjer satt av arrangøren.

Fra i dag og frem mot stevnestart kan det skje endringer i situasjonen rundt pandemien.

Vi har god tro på at vi kan gjennomføre stevnet som beskrevet over, men skulle det oppstå forverret situasjon rundt pandemien tar vi forbehold om at endringer må gjøres.

 

Hilsen
Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund
svu@medley.no
22.juni 2021

X