go up

NM kortbane 2020 planlegges avholdt mars/april 2021

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund jobber for å arrangere utsatt NM i svømming kortbane 2020 i mars eller april 2021.

I midten av januar 2021 vurderes om gjennomføring er mulig, sett i forhold til den aktuelle smittesituasjonen i landet.

VI håper klubbene og svømmerne holder aktiviteten oppe, og at det vil bli mulig å avholde NM kortbane!

X