go up
NSF to glade gutter i vann

NIFs flyktningfond – ny søknadsrunde

Norges idrettsforbund har gleden av å informere alle idrettslag i Norge om at NIFs flyktningfond er gjenåpnet. Denne gangen skal hele fire millioner kroner ut til gode integreringstiltak for flyktninger. Søknadsfrist er 12. april.

Det gis pengestøtte til følgende tiltak i idrettslagene og nylig bosatte flyktninger i kommunene:

  • Betaling av medlemskontingent eller treningsavgift
  • Innkjøp av personlig utstyr
  • Innkjøp av aktivitetsutstyr
  • Leie av lokaler
  • Honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak
  • Transport

Norges idrettsforbund gir pengestøtte fra 5000 – 25.000 kroner til idrettslag som har integreringstiltak knyttet til barn, unge og voksne flyktninger – eller aktivitetstiltak rettet direkte mot hele flyktningfamilier.

Mer info om ordningen og søknadsskjema finner man i linkene nedenfor.

X