go up
NSF svomming barn Fotograf Paal Staven

NIFs flyktningfond åpnet igjen!

Norges idrettsforbund har gleden av å informere om at NIFs flyktningfond er gjenåpnet. Idrettslag over hele landet kan nå søke om nye friske midler fra UDI til ulike tiltak for flyktninger.

Søknadsfrist er fredag 16. september.

Etter en suksessfull søknadsrunde våren 2016 har NIF igjen gleden av å gjenåpne fondet med friske midler. Omtrent 2,8 millioner kroner skal fordeles på idrettslag rundt om i Norge. Allerede nå kan idrettslag søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak.

Målgruppen:

  • Beboere på mottak
  • Nybosatte flyktninger i kommuner.

Midlene kan benyttes til:

  • Innkjøp av aktivitetsutstyr
  • Personlig utstyr
  • Leie av hall
  • Treningsavgift
  • Transport
  • Honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak.

Se mer informasjon på NIFs sider.

X