go up

NIF sitt krav til medlemssystem – brukere av tryggivann

Mange klubber mottar i disse dager mail fra Norges Idrettsforbund angående frist for å ha godkjent medlemssystem.

Medlemsregister

Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt en ny forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering som alle idrettslag må forholde seg til.

 

Hva betyr dette for idrettslag?

1: Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.

2: Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.

3: Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

 

I kommunikasjonen til NIF går det fram at alle idrettslag må være over på en godkjent løsning innen 31.12.2019.

 

 

Tryggivann

Klubber som benytter tryggivann har hatt fordelen av å kunne fakturere medlemskontingent sammen med fakturering av kursavgift.

 

Kravet fra NIF er at medlemsdata kun behandles fra ett system, og da tryggivann er en kursportal og ikke et fullverdig medlemssystem gjør kravet fra NIF at medlemskontingent må faktureres fra et annet system, som f.eks. Klubbadmin.

 

En slik endring vil gjøre fakturering av medlemskontingent veldig mye mer tungvint for klubber som benytter løsningen i tryggivann nå.

Ikke bare ved at selve faktureringen vil skje separat i et annet system, men det vil også føre til en ekstra jobb for å følge opp betalinger i enda et system.

 

Vi har i lang tid vært i dialog med NIF om hvordan vi kan løse dette til det beste for klubber som benytter tryggivann.

 

Denne dialogen har foreløpig ikke ført fram til en løsning som er god nok for klubbene som bruker tryggivann.

Vi har derfor kommet til enighet med NIF at kravet om at medlemssystemet må være på plass 31.12.2019 blir utsatt for klubbene som i dag fakturerer medlemskontingent via tryggivann.no.

 

Vi jobber videre med NIF for å sikre at den endelige løsningen ikke medfører mer administrasjon for klubbene.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no

X