go up

NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turneringer, konkurranser og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.

 

For å skaffe et helhetsbilde har Norges Idrettsforbund (NIF) sendt ut et digitalt rapporteringsskjema på e-post (i nyhetsbrev) til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

 

Norges Svømmeforbund oppfordrer til at alle idrettslag svarer på rapporteringen. Fint hvis dere gjør dette raskt. Selve rapporteringen kommer man til her (må logge seg inn via MinIdrett, slik at man blir koblet til klubb).

 

Vi understreker at rapporteringen i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. Svarene fra alle idrettslag er imidlertid veldig viktige for at idrettsbevegelsen skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter. 

 

X