go up

Nettverk svømmeklubber med utviklingshemmede

Landsstevnet i svømming i mars viste at det er stor interesse rundt om i klubbene om svømming for personer med utviklingshemming – det er flott!

Svømmeforbundet har fått noen tilbakemeldinger om at det er ønskelig å få til noe mer for denne målgruppen, gjennom økt samarbeid mellom klubbene.

 

For å få i gang dette, ønsker SK Speed med Kristian Austveg i spissen å samle klubbene i forkant av Trener/Lederkonferansen på Lillestrøm.

Vi inviterer derfor til en kort samling fredag 26. august kl 1600-1700 på Thon hotell Arena på Lillestrøm.

 

Hensikten med denne samlingen er å se hvordan klubbene kan samarbeide for at tilbudet til målgruppen skal bli bedre, blant annet gjennom:

  • Utveksle erfaringer mellom klubber, både på organisering og trening
  • Lokalt samarbeid med treninger og stevner
  • Om deltakelse på stevner
  • Annet

Møtet ledes av Kristian Austveg fra SK Speed.

 

Av hensyn til vår planlegging med både logistikk og innhold, må du melde deg på, dette gjøres her: PÅMELDING

Frist for påmelding er onsdag 24. august.

Klubben må gjerne stille med flere deltakere, hver deltakere melder seg på.

 

Kontaktpersoner:

Norges Svømmeforbund – Kristin Homb kristin@svomming.no 

SK Speed – Kristian Austveg kristian.austveg@sk-speed.no

X