go up

Negativt svar fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har svart negativt på Norges Svømmeforbunds henvendelse om en begrenset adgang til svømmeanleggene. Direktoratet viser til at svømmehallene er pålagt stengt i henhold av covid-19-forskriften §14.

 

Helsedirektoratet henviser til et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet 17.april 2020, som sier at forskriftendringer kan skje basert på smittevernfaglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Samtidig sier Helsedirektoratet at de ikke har fått noen signaler på at punktet om svømmehaller skal endres.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sier i rundskrivet fra april at det kan bli aktuelt å myke opp reglene om stenging av virksomheter over tid, og i større grad åpne for at virksomheter kan holde åpent dersom det er smittevernfaglig forsvarlig.
Dette gjøres nå i barnehager, småskoletrinn og frisører, hvor det planlegges for åpning i kontrollerte former.

 

Vi mener en kontrollert åpning for organisert trening i svømmehall også burde være mulig, og vi vil fortsette å jobbe opp mot helsemyndighetene og NIF, slik at dette kan bli vurdert på en god måte og at vi får til en forskriftsendring.

 

X