go up

Miniseminar klassifisering (fysiske klasser) i svømming 21. november

Alle som skal delta i paraklassen i svømming (klasse for funksjonsnedsatte), må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige

For utøvere med en fysisk funksjonsnedsettelse, innebærer dette at det må sendes inn relevant informasjon og at utøver med gå gjennom en klassifisering, som innebærer test på land og observasjon i vann.

For den som ikke er kjent med klassifisering, er det ikke alt som er like lett å forstå – og gjennom de klassifiseringer vi har, merker vi at det blant trenere er behov for mer kjennskap til hva klassifisering dreier seg om. Vi har også fått konkrete spørsmål fra trenere som ønsker å lære mer.

For å øke kjennskapen til og kunnskapen om klassifisering ute i klubbene, inviterer Svømmeforbundet til et miniseminar om klassifisering i svømming (fysiske klasser). Seminaret avholdes på Teams. Med på seminaret er en av våre klassifisører, Ingrid Ravnan.

Her er påmelding til seminaret.
Frist for påmelding er 17. november.

 

Følgende tema noe av de vi snakker om:

  • Hva er/hva innebærer klassifisering innenfor fysiske klasser?
  • Hva er godkjente og hva er ikke godkjente diagnoser og nedsettelser
  • Hvordan gjennomføres en klassifisering?
  • Hva er det viktig at du som trener kjenner til – om din utøver og om klassifisering

Vi oppfordrer også til at dere som deltar, sender inn spørsmål i forkant!

X