go up

Midler skaper muligheter for kvinnelige trenere

Kjønnsbalansen blant trenere på de høyere treningsnivåene i NSF gjenspeiler ikke medlemsmassen. Der medlemsmassen er noenlunde jevnt fordelt mellom kjønnene, ser vi at det er langt flere mannlige enn kvinnelige trenere på de høyere nivåene. Med mål om bedre kjønnsbalanse blant norske svømmetrenere startet NSF i mars prosjektgruppen «Flere kvinnelige trenere».

Prosjektgruppen består av fem trenere som representerer hver sin region (nord, sør, øst, vest og midt). De er ansvarlige for å arrangere nettverkssamlinger på større stevner og mesterskap. Representant for region sør er Aurora Kamnes fra Grimstad Svømmeklubb og hun mener at prosjektgruppen er et godt verktøy for å skape nettverk blant kvinnelige trenere.

Målet er å få flere kvinnelige trenere til å bli i svømme-Norge og satse på det som trener yrke. Vi ser at det er veldig mannsdominert og vi ønsker at jentene skal få et nettverk rundt seg. Mange av jentene føler seg kanskje ikke like inkludert på alle store stevner, så da gjør dette prosjektet det lettere for jenter å ha flere å prate med rett og slett, sier Aurora Kamnes.

Nettverksgruppe med ideer til utvikling

For å skape et bedre utgangspunkt for de kvinnelige trenerne har NSF og prosjektgruppen hatt fokus på å samle kvinnelige trenere til lunsj og møter der det er mulig. Dette har for eksempel vært i forbindelse med konferanser og mesterskap – senest på NM Ungdom i Bergen. Her møttes 12 kvinnelige trenere for å utveksle erfaringer og diskutere hva de ser som mulige tiltak for å fremme kvinnelige trenere.

Akkurat nå har vi snakket om et mentorprogram, så det vil vi jobbe med og utvikle hvis det lar seg gjøre, sier Aurora Kamnes.

Økonomiske midler kan skape gode betingelser

I tillegg til nettverksmøter har NSF søkt og fått midler fra FINA til å gjennomføre ulike tiltak. Et tiltak har vært å tilby gratis Trener-2 og Trener-3-utdanning for kvinner. Med dette vil NSF sende et signal til klubbene om å satse mer på kvinnelige trenere.

Ønsket om å skape bedre kjønnsbalanse i ulike sektorer har vist seg å være stort, og flere organisasjoner og etater tilbyr midler til tiltak med kjønnsbalanse som hovedtema. FINA har som tidligere nevnt bevilget NSF midler til arbeidet med å skape kjønnsbalanse blant trenerne på høyeste nivå.

Tidligere i oktober tildelte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Lambertseter Svømmeklubb nesten 600.000 kroner til et prosjekt med målet å utvikle kvinnelige trenere. Midlerne fikk klubben fra kultur- og likestillingsdepartementet og Sparebankstiftelsen etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilskuddet til Lambertseter Svømmeklubb kommer av en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 tildelt tilskudd til 250 søkere som til sammen får 100 millioner kroner.

I 2023 kommer en ny søknadsrunde med 100 millioner kroner, som skal fordeles.

Informasjon om dette på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.


Bli en del av trenernettverket!

For informasjon om fremtidige samlinger, oppfordrer vi til å følge Facebook-gruppen «Trenernettverk for kvinner i NSF» og Instagram-siden: «trenernettverk_for_kvinner_nsf».

X