go up

Midler for å øke mangfoldet i idretten

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Les mer på www.extrastiftelsen.no

NIF organiserer søkerkurs på dagtid den 7. juni 2016 på UBC, Ullevål stadion, og på ettermiddagen den 15. juni 2016 på Idrettens Hus på Ekeberg. Se mer informasjon i lenkene under.

X